Obserwuj
Helena Giebień
Helena Giebień
Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Studiów
Zweryfikowany adres z uwr.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Działalność Związku Polaków na Białorusi w latach 1987-2005 na tle sytuacji społeczno-politycznej w Białoruskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej/Republice Białoruś
H Giebień
Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2014
102014
Język liturgii rzymskokatolickiej oraz język ojczysty Polaków w rejonie lidzkim
H Giebień
Magazyn Polski, kwartalnik naukowo - społeczno – kulturalny 4, 18-25, 2003
52003
Pogranicza cywilizacji. Wpływ dylematów tożsamościowych na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej
TS Larysa Leszczenko, Helena Giebień, Anna Jagiełło-Szostak, Jarosław ...
Dom Wydawniczy Elipsa, 2019
32019
Kościół rzymskokatolicki jako narzędzie zmiany stosunków narodowościowych na przykładzie współczesnej Białorusi
H Giebień
Wiedza religioznawcza w badaniach politologicznych, Bogumił Grott, Olgierd …, 2015
22015
„Kolorowe rewolucje” na Białorusi–czy powiodą się?,„
H Giebień
Wschodnioznawstwo 1, 181-197, 2015
22015
Rola i status języka polskiego wśród Polaków na Białorusi. Zarys problematyki
H Giebień
Kresowe dziedzictwo. Studia nad językiem, historią i kulturą, pod red. Anny …, 2012
2*2012
Depolonizacja Kościoła rzymskokatolickiego na współczesnej Białorusi (zarys problematyki), w: M. Michalska (red.)
G Helena
Polacy poza granicami kraju u progu XXI wieku. Różne oblicza polskiej …, 2011
22011
Rozwój strukturalny Związku Polaków na Białorusi w latach 1989-2005,
H Giebień
Polska Mniejszość narodowa na Białorusi. Związek Polaków na Białorusi w 20 …, 2010
22010
Organizacje Polaków przed zjednoczeniem w strukturze Związku Polaków na Białorusi
H Giebień
Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1988-2009: ocena minionego …, 2009
2*2009
Białoruś między Wschodem a Zachodem. Zarys problemu
H Giebień
Wschodnioznawstwo, 155-172, 2017
12017
Oświata polska na Białorusi w latach 2000-2022. Skala przemian: od utrudnień do likwidacji
H Giebień
Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku 7, 2023
2023
Stosunek władz białoruskich do Kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi po 1991 roku
H Giebień
POLACY NA BIAŁORUSI od Powstania Styczniowego do XXI wieku 6, 523-548, 2022
2022
Sytuacja społeczno-polityczna na Białorusi w świetle trwających protestów
H Giebień
http://przemianyustrojowe.pl/artykuy/sytuacja-spoeczno-polityczna-na …, 2021
2021
Polityka władz białoruskich wobec polskiej mniejszości narodowej na Białorusi w ostatnim dziesięcioleciu
T. Gawin (red.), Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku …, 2021
2021
Michał Wołosewicz
IW Helena Giebień
A. Hlebowicz (red.), Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej na …, 2021
2021
Kard. Kazimierz Świątek
H Giebień
A. Hlebowicz (red.), Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej na …, 2021
2021
Ks. Stanisław Rojek
H Giebień
A. Hlebowicz (red.), Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej na …, 2021
2021
Ks. Klemens Czabanowski
H Giebień
A. Hlebowicz (red.), Zostali na Wschodzie. Słownik inteligencji polskiej na …, 2021
2021
Białoruś: manifestacje wciąż trwają. Zaostrzenie kar dla protestujących
H Giebień
http://przemianyustrojowe.pl/eseje/biaoru-manifestacje-wci-trwaj-zaostrzenie …, 2020
2020
Wstęp
LL Helena Giebień
Republika Białoruś – polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. Wybrane aspekty …, 2020
2020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20