Obserwuj
Марія Сибіль
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Техніко-тактичні комплекси як засіб удосконалення навчально-тренувальної діяльності кваліфікованих борців
РВ Первачук, МГ Сибіль
Молода спортивна наука України:[зб. наук. ст. з галузі фіз. культури та …, 2012
112012
Динаміка показників спеціальної фізичної підготовленості бігунів на короткі дистанції під впливом авторської методики гіпоксійного тренування
ЯС Свищ, МГ Сибіль
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
112009
Відповідь організму легкоатлетів спринтерів на додаткове тренування гіпоксією
Я Свищ, М Сибіль
Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Молода спортивна наука …, 2007
72007
Дієвість програми спрямованого впливу на окремі компоненти анаеробної системи енергозабезпечення за критерієм спеціальної витривалості кваліфікованих борців вільного стилю
РВ Первачук, МГ Сибіль, АЮ Чуєв
Physical education, sport and health culture in modern society, 147-154, 2015
62015
Індивідуальна підготовка кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням компонентів анаеробного механізму енергозабезпечення
Р Первачук, М Сибіль, В Шандригось, Ф Загура, Ю Стельмах, С Кухтій
Єдиноборства, 35-45, 2020
52020
Внесок різних систем енергозабезпечення організму в підготовку спеціальної працездатності борців вільного стилю
РВ Первачук, МГ Сибіль
Слобожанський науково-спортивний вісник, 99-102, 2013
42013
Вплив симпато-адреналової системи на ефективність м’язової роботи спортсменок
МГ Сибіль
–Львів, 1996.− 23 с, 0
4
Клінічна біохімія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю
МГ Сибіль
Львів.: ЛДУФК, 2015
32015
Вплив дозованого велоергометричного навантаження на енергетичний обмін кваліфікованих борців вільного стилю
МГ Сибіль, РВ Первачук, ЯС Свищ
МГ Сибіль, Р. В Первачук, ЯС Свищ/Молода спортивна наука України: зб. наук …, 2014
32014
СТАН ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧУЮЧИХ СИСТЕМ ЛЕГКОАТЛЕТІВ–СПРИНТЕРІВ В УМОВАХ ШТУЧНОЇ ГІПОКСІЇ
МГ Сибіль, ЯС Свищ
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
32009
Перманентна корекція індивідуальної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю з урахуванням поточного балансу між окремими компонентами анаеробного механізму …
Р ПЕРВАЧУК, М СИБІЛЬ, В ШАНДРИГОСЬ
Молода спортивна наука України 1 (21), 2017
22017
Направленное воздействие на анаэробные системы энергообеспечения квалифицированных борцов вольного стиля
МГ Сыбиль, РВ Первачук, АЮ Чуев
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2015
22015
Спрямований вплив на анаеробні системи енергозабезпечення кваліфікованих борців вільного стилю
МГ Сибіль, РВ Первачук, АЮ Чуєв
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
22015
Вплив плаваннѐ на фізичний розвиток і соматичне здоров’ѐ школѐрів./Сибіль М., Боднар У., Кобрин В
МГ Сибіль
Фізична культура, спорт та здоров’ѐ нації.–Вінницѐ, 360-368, 2011
22011
Фізичний розвиток і соматичне здоров’я учнів львівських загальноосвітніх шкіл
МГ Сибіль, ІР Боднар, ВМ Кобрин
Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. ТГ Шевченка. Серія: Педагогічні …, 2011
22011
Симпато-адреналовий моніторинг за фізичною активністю спортсменів
ВМ Трач, МГ Сибіль
Матеріали міжнародної конференції, присвяч. пам’яті проф. Шостаковської ІВ …, 2002
22002
Модель алактатного та лактатного типу енергозбереження у борців вільного стилю на основі кластерного аналізу
М Сибіль, Р Первачук, Н Герасим, Н Первачук
Спортивний вісник Придніпров'я, 121-123, 2016
12016
БІОХІМІЧНИЙ ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ ЗА ЕФЕКТАМИ ГІПОКСІЙНОГО ТРЕНУВАННЯ
Я СВИЩ, М СИБІЛЬ, О СЛІСЕНКО
ББК 75 (4УКР) я5 М 75, 378, 2006
12006
КОРЕКЦІЯ СТРУКТУРИ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ ВАТЕРПОЛІСТІВ СПРИНТЕРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ БІОХІМІЧНОГО МОНІТОРИНГУ
МГ Сибіль, МВ Островський
Актуальні проблеми фізичної культури і спорту, 204-207, 2003
12003
Зміна біохімічних показників енергетичного обміну у борців вільного стилю за впливу спеціальних контрольних тестів на підготовчому етапі
М Сибіль, Р Первачук, Я Свищ
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я НАЦІЇ, 568, 0
1
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20