Obserwuj
Ryszard Mączyński
Ryszard Mączyński
Zweryfikowany adres z umk.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nowożytne konfesje polskie. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świętych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej
R Mączyński
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2003
152003
Wzorniki architektoniczne doby klasycyzmu: rozważania nad prospektywnym charakterem proponowanych rozwiązań
R Mączyński
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 62 (4), 499-526, 2014
72014
Spór Hilarego Szpilowskiego ze Stanisławem Zawadzkim o zasady sztuki architektonicznej przy wznoszeniu koszar w Kamieńcu Podolskim
R Mączyński
Sztuka i Kultura 2, 145-278, 2014
72014
Jak pijarzy dykcjonarz Daneta wydawali (czyli o pożytku sięgania do źródeł)
R Mączyński
Hereditas Monasteriorum 2, 219-251, 2013
62013
Pałac w Walewicach i pałac w Małej Wsi, czyli rozważania o tym, jak w opinii potomnych uczeń zawłaszczył dzieła swego mistrza: Stanisława Zawadzkiego
R Mączyński
Sztuka i Kultura, 113-242, 2015
52015
Architekt Stanisław Zawadzki w Rzymie. Realia-fascynacje-profity
R Mączyński
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 57 (3), 57-92, 2012
52012
Architekt Stanisław Zawadzki w Rzymie. Realia – fascynacje – profity = The Architect Stanisław zawadzki in Rome. Reality – Fascination – Benefits
R Mączyński
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 57 (3), 57-92, 2012
52012
Zespoły architektoniczne Collegium Regium i Collegium Nobilium warszawskich pijarów 1642-1834
R Mączyński
Wydawnictwo "Neriton", 2010
52010
Architekt Komisji Edukacji Narodowej. Nadzór nad budynkami szkół w latach 1777-1793
R Mączyński
Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki 15 (1-2), 7-88, 2006
52006
Rzymskie sukcesy architekta Stanisława Zawadzkiego
R Mączyński
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 47 (4), 370-393, 2002
52002
„Got do Arkadii potrzebny”. Rozważania o nurcie neogotyckim w polskiej architekturze doby klasycyzmu
R Mączyński
42018
Muzyka i teatr. W kręgu kultury zakonnej Warszawy XVII-XIX wieku
R Mączyński
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
42018
Pijarski pałac Collegium Nobilium w Warszawie
R Mączyński
Wydawca Upowszechnianie Nauki-Oświata" UN-O", 1996
41996
Medale zasłużonych pijarów
R Mączyński
Rocznik Warszawski 20, 187-206, 1988
41988
Korespondencja Stanisława Zawadzkiego w sprawie warszawskich kamienic Izabeli Branickiej (przyczynek do charakterystyki osoby architekta)
R Mączyński
Biuletyn Historii Sztuki 48 (1), 3-18, 1986
41986
Nowe oblicze oświeceniowej Warszawy–gmachy koszarowe projektowane przez Stanisława Zawadzkiego
R Mączyński
Biuletyn Historii Sztuki 81 (4), 601-626, 2019
32019
Żoliborski konwikt pijarów
R Mączyński
Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki 3 (1), 7-71, 1994
31994
Opis historyczny Konwiktu Warszawskiego księży pijarów
K Kamieński, R Mączyński
Analecta: Studia i Materiały z Dziejów Nauki 3 (2), 7-107, 1994
31994
Zawadzki i Kamsetzer–dowód przyjaźni i współpracy architektów. Rozważania o warszawskich pałacach Tyszkiewiczów i Raczyńskich
R Mączyński
Sztuka i Kultura 5, 159-220, 2018
22018
Zug Simon Gottlieb
R Mączyński
Słownik architektów i budowniczych środowiska warszawskiego XV-XVIII wieku …, 2016
2*2016
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20