Agnieszka Sobolewska
Agnieszka Sobolewska
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z sggw.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Role and regulation of autophagy in the development of acinar structures formed by bovine BME-UV1 mammary epithelial cells
A Sobolewska, T Motyl, M Gajewska
European journal of cell biology 90 (10), 854-864, 2011
362011
Macroeconomic Electric Energy Production Efficiency of Photovoltaic Panels in Single-Family Homes in Poland
M Bukowski, J Majewski, A Sobolewska
Energies 14 (1), 126, 2021
102021
Wpływ modernizacji gospodarki odchodami zwierzęcymi na zmiany emisji azotu do wód powierzchniowych i podziemnych
HM Szoege, A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska, 176-182, 2003
52003
Gospodarka odpadami komunalnymi na terenach wiejskich
A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2008
42008
Wplyw polskiego programu rolnosrodowiskowego na straty azotu z polowej produkcji rolnej
A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Rolnictwo 87, 455-460, 2006
42006
Life cycle analysis with regard to environmental impact of apple wholesale packaging
H Manteuffel Szoege, A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2009
32009
Life cycle analysis with regard to environmental impact of apple wholesale packaging
A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy …, 2009
3*2009
Zmiany w polskim programie rolnośrodowiskowym i ich wpływ na dochody małych gospodarstw rolnych
A Sobolewska
Problemy Rolnictwa Światowego. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 13, 2005
32005
Economic Value of Pollination of Orchards, Case of Moldova and Poland
J Majewski, D Popa, A Sobolewska
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and …, 2021
22021
Akceptacja społeczna „podatku śmieciowego” na terenach wiejskich
A Sobolewska
Wieś i Rolnictwo 138 (1), 169-182, 2008
22008
Does nationality matter? The effect of cross-border information on willingness to pay for migratory species conservation
N Becker, Y Farja, J Majewski, A Sobolewska
Regional Environmental Change 19 (7), 1987-1998, 2019
12019
Analiza cyklu życia opakowań w handlu jabłkami w aspekcie oddziaływania na środowisko naturalne
HM Szoege, A Sobolewska
Series G–Economy Vol. 96–No. 4, 130, 2009
12009
Mozliwosci zagospodarowania potencjalu obszarow wiejskich w aspekcie rozwoju krajowej produkcji biopaliw plynnych na przykladzie woj. zachodniopomorskiego
A Sobolewska
Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica, 167-171, 2004
12004
Ekonomiczne aspekty wykonalności modernizacji oczyszczalni ścieków miejskich
HM Szoege, A Sobolewska
Gospodarka Wodna, 458-460, 2001
12001
Proba oszacowania wplywu na srodowisko ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce
H Manteuffel Szoege, A Sobolewska
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i …, 2000
12000
Macroeconomic Electric Energy Production Efficiency of Photovoltaic Panels in Single-Family Homes in Poland
M Bukowski, J Majewski, A Sobolewska
Energies 14 (1), 1-1, 2020
2020
COMPARATIVE LIFECYCLE ASSESSMENT OF APPLE PACKAGING
J Majewski, A Sobolewska
Proceedings of the International Scientific Conference" Economic Sciences …, 2018
2018
EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ TERMOIZOLACJI ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH MUROWANEGO DOMU MIESZKALNEGO.
A Sobolewska, M Sobolewski
Research Papers of the Wroclaw University of Economics/Prace Naukowe …, 2018
2018
Wpływ regulacji prawnych na gospodarkę odpadami komunalnymi w wybranych gminach wiejskich
A Sobolewska, M Sobolewski
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie …, 2017
2017
Elastyczność popytu na wodę wodociągową w Polsce i niektórych krajach świata
HM Szoege, A Sobolewska
Gospodarka Wodna, 320-322, 2009
2009
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20