Obserwuj
Michał Gradzewicz
Michał Gradzewicz
Narodowy Bank Polski
Zweryfikowany adres z nbp.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Cykl koniunkturalny w Polsce–wnioski z analizy spektralnej
M Gradzewicz, J Growiec, J Hagemejer, P Popowski
Bank i Kredyt 41 (5), 41-76, 2010
712010
Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM
M Gradzewicz, M Kolasa
Bank i Kredyt, 14-30, 2004
412004
Poland's exceptional performance during the world economic crisis: new growth accounting evidence
M Gradzewicz, J Growiec, M Kolasa, Ł Postek, P Strzelecki
Available at SSRN 2646562, 2014
252014
Poland’s uninterrupted growth performance: new growth accounting evidence
M Gradzewicz, J Growiec, M Kolasa, Ł Postek, P Strzelecki
Post-Communist Economies 30 (2), 238-272, 2018
232018
Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinaty, perspektywy
B Bierut, P Broniatowska, S Cichocki, M Gradzewicz, M Grela, J Growiec, ...
Narodowy Bank Polski, 2016
212016
Wpływ konkurencji oraz cyklu koniunkturalnego na zachowanie się marż monopolistycznych w gospodarce polskiej
M Gradzewicz, J Hagemejer
Bank i Kredyt, 11-27, 2007
212007
The macroeconomic effects of losing autonomous monetary policy after the euro adoption in Poland
M Gradzewicz, K Makarski
National Bank of Poland Working Paper, 2009
202009
Globalization and the fall of markups
M Gradzewicz, J Mućk
Narodowy Bank Polski, 2019
182019
The business cycle implications of the euro adoption in Poland
M Gradzewicz, K Makarski
Applied Economics 45 (17), 2443-2455, 2013
172013
An Empirical Recursive-dynamic General Equilibrium Model of Poland's Economy: Including Simulations of the Labor Market Effects of Key Structured Fiscal Policy Reforms
M Gradzewicz, P Griffin, Z Żółkiewski
Protea-Taff Studio, 2006
15*2006
Marże monopolistyczne i przychody skali w gospodarce polskiej
M Gradzewicz, J Hagemejer
142007
Estimating the output gap in the Polish economy: the VECM approach
M Gradzewicz, M Kolasa
142004
Rola usług rynkowych w procesach rozwojowych gospodarki Polski
J Growiec, M Gradzewicz, J Hagemejer, Z Jankiewicz, P Popowski, ...
Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2014
102014
Badanie ankietowe rynku pracy
M Gradzewicz, K Saczuk, P Strzelecki, J Tyrowicz, R Wyszyński
Raport 2016, 2016
92016
Kreacja i destrukcja miejsc pracy w polskiej gospodarce w świetle publikowanych danych miesięcznych
M Gradzewicz, P Strzelecki
Bank i Kredyt 42 (5), 26, 2011
9*2011
The Welfare Cost of Monetary Policy Loss after the Euro Adoption in Poland.
M Gradzewicz, K Makarski
Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim …, 2008
92008
Impact of competition and business cycles on the behaviour of monopolistic markups in the Polish economy
M Gradzewicz, J Hagemejer
Available at SSRN 1007431, 2007
82007
Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych a wzrost gospodarczy w Polsce
M GRADZEWICZ, M KOLASA
Ekonomista, 515, 2005
82005
What Happens After an Investment Spike—Investment Events and Firm Performance
M Gradzewicz
Journal of Business & Economic Statistics 39 (3), 636-651, 2021
72021
Poland’s exceptional growth performance during the world economic crisis: New growth accounting evidence
M Gradzewicz, J Growiec, M Kolasa, L Postek, P Strzelecki
Work‑ing Paper, 2014
72014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20