Follow
Mateusz Mikutowski
Title
Cited by
Cited by
Year
Inflation hedging with commodities: A wavelet analysis of seven centuries worth of data
A Zaremba, Z Umar, M Mikutowski
Economics Letters 181, 90-94, 2019
852019
Commodity financialisation and price co-movement: Lessons from two centuries of evidence
A Zaremba, Z Umar, M Mikutowski
Finance Research Letters 38, 101492, 2021
562021
The alpha momentum effect in commodity markets
A Zaremba, M Mikutowski, JJ Szczygielski, A Karathanasopoulos
Energy Economics 93, 104421, 2021
142021
Herding for profits: Market breadth and the cross-section of global equity returns
A Zaremba, A Szyszka, A Karathanasopoulos, M Mikutowski
Economic Modelling 97, 348-364, 2021
122021
Picking winners to pick your winners: The momentum effect in commodity risk factors
A Zaremba, M Mikutowski, A Karathanasopoulos, M Osman
The North American Journal of Economics and Finance 50, 101017, 2019
72019
Return seasonalities in government bonds and macroeconomic risk
M Mikutowski, A Karathanasopoulos, A Zaremba
Economics letters 176, 114-116, 2019
62019
Practical applications of inflation hedging in the long run: perspectives from seven centuries of commodity prices
A Zaremba, Z Umar, M Mikutowski
Practical Applications 9 (3), 1-5, 2022
52022
Long-run reversal in commodity returns: Insights from seven centuries of evidence
A Zaremba, RJ Bianchi, M Mikutowski
Journal of Banking & Finance 133, 106238, 2021
52021
Inflation hedging in the long run: Practical perspectives from seven centuries of commodity prices
A Zaremba, JJ Szczygielski, Z Umar, M Mikutowski
The Journal of Alternative Investments 24 (1), 119-134, 2021
52021
Oil Forecasting Using Artificial Intelligence
A Karathanasopoulos, A Zaremba, M Osman, M Mikutowski
Theoretical Economics Letters 9 (7), 2283-2290, 2019
42019
A note on value investing in the UAE stock market
M Mikutowski, GD Kambouris, A Zaremba
Journal of Research in Emerging Markets 1 (2), 33-38, 2019
32019
Information Policy of Family Firms Listed on The Warsaw Stock Exchange. The Case of Stock Exchange Releases Related to The Covid Epidemic
M Stradomski, M Mikutowski, K Kostaniak, K Moczkodan
An Interdisciplinary Outlook in the Wake of Pandemic”, 79, 2020
22020
Is there a low-risk anomaly in the UAE stock market
JJ Szczygielski, M Mikutowski, A Zaremba
Journal of Research in Emerging Markets 1 (2), 39-44, 2019
22019
Aktywność firm rodzinnych na rynku fuzji i przejęć
M Stradomski, M Mikutowski
Przedsiębiorczość i Zarządzanie 19 (7, cz. 1 Firmy rodzinne-zarządzanie …, 2018
22018
Efekty kalendarzowe polskich rodzinnych spółek giełdowych
M Stradomski, M Mikutowski
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 94, 103-112, 2018
12018
CONFERENCE FORUM DISCUSSANTS INDEX
A Kostruba, A Fradeani, AM Lipunga, AP Iannuzzi, BH Malkawi, EM Abolo, ...
An Interdisciplinary Outlook in the Wake of Pandemic”, 190, 2020
2020
The (lack of) momentum effect in the UAE stock market
M Mikutowski, M Arnaut, A Zaremba
Journal of Research in Emerging Markets 1 (3), 1-7, 2019
2019
Why and how healthy enterprises invest in distressed companies?
M Mikutowski
Research Papers in Economics and Finance 3 (2), 17-26, 2019
2019
Dywersyfikacja czy specjalizacja – charakterystyka akwizycji firm rodzinnych
M Stradomski, M Mikutowski
Firmy rodzinne – uwarunkowania rozwoju, red. Marjański A., Sułkowski Ł., 181-194, 2019
2019
Weryfikacja dokładności modeli dyskryminacyjnych na przykładzie emitentów obecnych na platformie Catalyst
M Mikutowski
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 171-184, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20