Piotr Stanek
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Selecting your inflation targeters: Background and performance of monetary policy committee members
E Farvaque, P Stanek, H Hammadou
German Economic Review 12 (2), 223-238, 2011
492011
On the performance of Monetary Policy Committees
E Farvaque, P Stanek, S Vigeant
Kyklos 67 (2), 177-203, 2014
312014
Select your committee: The impact of central bankers' background on inflation
É Farvaque
Economie internationale, 99-129, 2009
312009
Influence of regional cycles and personal background on FOMC members’ preferences and disagreement
H Bennani, E Farvaque, P Stanek
Economic Modelling 68, 416-424, 2018
24*2018
Makroekonomia międzynarodowa
PJ Montiel, M Dąbrowski, P Stanek, M Wajda-Lichy, L Mesjasz
Oficyna a Wolters Kluwer business, 2015
172015
Globalny kryzys finansowo-gospodarczy i strefy euro a sytuacja fiskalna nowych państw czlonkowskich (UE-10)
E Molendowski, P Stanek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 273, 2012
16*2012
Assessing the sustainability of external imbalances in the European Union
A Afonso, F Huart, JT Jalles, P Stanek
The World Economy 42 (2), 320-348, 2019
142019
Twin Deficits Revisited: a role for fiscal institutions?
A Afonso, F Huart, JT Jalles, PL Stanek
REM working paper, 031-2018, 2018
142018
Globalization or regionalization of stock markets? The Case of central and eastern European countries
K Beck, P Stanek
Eastern European Economics 57 (4), 317-330, 2019
132019
Public debt sustainability and the participation of the new member states in the euro area.
P Stanek
Poznan University of Economics Review 14 (4), 2014
122014
How to assess proposals for enlargement reform of the European Central Bank
P Stanek
Revue de l'OFCE, 209-239, 2004
92004
Europeanization Processes from the Mesoeconomic Perspective: Industries and Policies
P Stanek, K Wach
Cracow University of Economics, 2015
72015
Central Bank Elites' Composition and Performances Evidence from OECD and the Enlarged EU
E FARVAQUE, H HAMMADOU, P STANEK
7*
Gospodarka światowa wobec kryzysu globalnego,[w:] Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków
P Małecki, P Stanek
Difin Warszawa, 2009
52009
Misplaced childhood: When recession children grow up as central bankers
E Farvaque, F Malan, P Stanek
Journal of Economic Dynamics and Control 110, 103697, 2020
42020
Global and regional implications of the euro area crisis
E Molendowski, P Stanek
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
42014
Theoretical Aspects of Collective Decision Making - Survey of the Economic Literature
P Stanek
Comparative Economic Research 16 (1), 103-121, 2013
42013
Zmiany regulacji rynku finansowego w Unii Europejskiej w konsekwencji światowego kryzysu gospodarczego, w: Natura i różnorodność przebiegu światowego kryzysu gospodarczego
P Stanek
S. Miklaszewski, A. Garlińska-Bielawska, J. Pera, Difin, Warszawa, 2011
42011
W stronę rozszerzenia Europejskiego Banku Centralnego
P Stanek
Gospodarka Narodowa, 43-64, 2004
42004
Debates and dissent inside the FOMC during WWII
E Farvaque, A Parent, P Stanek
Business History, 2018
22018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20