Krzysztof Tomaszewski
Krzysztof Tomaszewski
Dr hab., Uniwersytet Warszawski (University of Warsaw)
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Regiony w procesie integracji europejskiej
K Tomaszewski
Wolters Kluwer Polska, 2007
892007
Studia europejskie
KA Wojtaszczyk, W Jakubowski
Zagadnienia metodologiczne, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010
82010
The Polish road to the new European Green Deal – challenges and threats to the national energy policy
K Tomaszewski
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 2, 5-18, 2020
62020
Polityka energetyczna Unii Europejskiej w kontekście problematyki bezpieczeństwa gospodarczego
K Tomaszewski
Przegląd Politologiczny 1, 133-145, 2018
62018
Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej – szansą i wyzwaniem dla obywateli
K Tomaszewski
Studia Europejskie 2, 2003
62003
Republika Francuska w Unii Europejskiej
K Tomaszewski
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008
52008
Status urzędnika Unii Europejskiej
M Małecki, K Tomaszewski
Wydawnictwo Sejmowe, 2005
52005
Klastry energii w Polsce - w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcje i uwarunkowania
K Tomaszewski
Państwo i Prawo 4, 68-78, 2019
4*2019
Unia Europejska - w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania. Analiza krytyczna modelu teoretycznego multi-level governance
K Tomaszewski
Wydawn. Adam Marszałek, 2013
4*2013
Zarządzanie wielopoziomowe w polityce energetycznej Unii Europejskiej
K Tomaszewski
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal 21, 21-36, 2018
32018
Energy solidarity in the European Union in the context of the particular interests of the Member States
K Tomaszewski
Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 5-18, 2018
32018
„Dyplomacja” regionów – nowy instrument promowania interesów wspólnot terytorialnych w Europie
K Tomaszewski
Polski Przegląd Dyplomatyczny 34 (6), 73-97, 2006
32006
Wpływ inwestycji infrastrukturalnych w sektorze gazowym na bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej
K Tomaszewski
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 73-96, 2017
22017
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
K Tomaszewski
Trzy wymiary współczesnego bezpieczeństwa, (red.) Stanisław Sulowski, Michał …, 2014
2*2014
Dylematy modernizacji Unii Europejskiej
KA Wojtaszczyk
Oficyna Wydawnicza" Aspra-JR", 2007
22007
Wymiar społeczny członkostwa Polski w Unii Europejskiej
T Mołdawa, KA Wojtaszczyk, A Szymański
Fundacja" Politeja", 2003
22003
Odnawialne źródła energii w Polsce – perspektywa lokalna i regionalna
K Tomaszewski, A Sekściński
Rynek Energii 4 (149), 10-19, 2020
12020
Krytyka modelu rządzenia Unii Europejskiej w kontekście kryzysu procesu integracji
K Tomaszewski
Studia Politologiczne 53, 28-45, 2019
12019
Problemy rozwoju elektromobilności w Polsce w kontekście krajowej polityki energetycznej
K Tomaszewski
Przegląd Politologiczny 2, 153-165, 2019
12019
Komunikowanie reform w polityce energetycznej Unii Europejskiej na przykładzie zielonych i białych ksiąg
K Tomaszewski
Kwartalnik Naukowy OAP UW "e-Politikon" 21, 78-101, 2017
12017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20