Obserwuj
Monika Konatowska
Monika Konatowska
Zweryfikowany adres z up.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Geochemical referencing of natural forest contamination in Poland
P Rutkowski, J Diatta, M Konatowska, A Andrzejewska, Ł Tyburski, ...
Forests 11 (2), 157, 2020
152020
Zmiany powierzchni i poziomu lustra wody jeziora Kaminsko [Nadlesnictwo Doswiadczalne Zielonka] na przestrzeni ostatnich 150 lat
M Konatowska, P Rutkowski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 10 (2 [18), 205-217, 2008
142008
The possibility of regenerating a pine stand through natural regeneration
P Przybylski, M Konatowska, S Jastrzębowski, A Tereba, V Mohytych, ...
Forests 12 (8), 1055, 2021
82021
Spectral indices as a tool to assess the moisture status of forest habitats
A Młynarczyk, M Konatowska, S Królewicz, P Rutkowski, J Piekarczyk, ...
Remote Sensing 14 (17), 4267, 2022
52022
Występowanie gleb rdzawych na terenach leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe w świetle danych z Banku Danych o Lasach.
P Rutkowski, M Konatowska, A Ilek, K Turczański, M Nowiński, J Löffler
Soil Science Annual 72 (4), 2021
52021
Phytosociology—a useful tool for the assessment of past and future human impacts on plants and forest ecosystems
M Konatowska, P Rutkowski
Journal of Biosciences and Medicines 7 (11), 154-163, 2019
52019
State of soil enzymatic activity in relationship to some chemical properties of Brunic Arenosols.
J Lasota, E Błońska, W Piaszczyk
Soil Science Annual 72 (4), 2021
42021
Quantitative and qualitative assessment of pine seedlings under controlled undergrowth disturbance: Fire and soil scarification
P Przybylski, S Jastrzȩbowski, K Ukalski, Ł Tyburski, M Konatowska
Frontiers in Forests and Global Change 5, 1023155, 2022
32022
The interactions between habitat, sex, biomass and leaf traits of different willow (Salix) genotypes
M Konatowska, P Rutkowski, A Budka, P Goliński, K Szentner, M Mleczek
International Journal of Environmental Research 15, 395-412, 2021
32021
Tree-soil-water relationships in European black alder forest–Case study
P Rutkowski, M Konatowska, TS Wajsowicz
Mechanization in agriculture & Conserving of the resources 65 (6), 200-203, 2019
32019
Experience Gained When Using the Yuneec E10T Thermal Camera in Environmental Research
A Młynarczyk, S Królewicz, M Konatowska, G Jankowiak
Remote Sensing 14 (11), 2633, 2022
22022
Occurrence of rusty soils in forest areas managed by the State Forests National Forest Holding in the light of data from the Forest Data Bank
P Rutkowski, M Konatowska, A Ilek, K Turczański, M Nowiński, J Löffler
Soil Science Annual 72 (4), 1-9, 2021
22021
Materiały do bioty porostów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w Wielkopolsce.
R Szymczyk, M Konatowska, P Rutkowski
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27 (2), 2020
22020
Stanowiska pachnicy dębowej (Osmoderma sp.) na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Obszaru Chronionego Krajobrazu" Pola Trzaskowskie"
A Golis, M Bunalski, M Konatowska, P Sienkiewicz
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 20, 2014
22014
The impact of willow flowering time on species composition and the number of Apoidea pollinators
M Konatowska, P Rutkowski, J Wendzonka
Journal of Biosciences and Medicines 9 (11), 89-100, 2021
12021
Contribution to the lichen biota of the Zielonka Experimental Forest Division (Wielkopolska Province, Poland)
R Szymczyk, M Konatowska, P Rutkowski
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27 (2), 297-311, 2020
12020
Rozmieszczenie korzeni trzech gatunków drzew w glebach Słowińskiego Parku Narodowego
P Rutkowski, K Samborska, T Wajsowicz, M Konatowska, A Budka, ...
Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria …, 2017
12017
Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka na tle źródeł historycznych
M Konatowska, P Rutkowski
Studia i Materiały Ośrodka Kultury Leśnej 10, 63-70, 2011
12011
NDVI as a potential tool for forecasting changes in geographical range of sycamore (Acer pseudoplatanus L.)
M Konatowska, A Młynarczyk, W Kowalewski, P Rutkowski
Scientific Reports 13 (1), 19818, 2023
2023
Prospects for the Preservation of the Main Pinus sylvestris L. Ecotypes in Poland in the Context of the Habitat Conditions of Their Occurrence
M Konatowska, A Młynarczyk, P Rutkowski
Forests 14 (10), 1967, 2023
2023
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20