Obserwuj
Monika Konatowska
Monika Konatowska
Zweryfikowany adres z up.poznan.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zmiany powierzchni i poziomu lustra wody jeziora Kaminsko [Nadlesnictwo Doswiadczalne Zielonka] na przestrzeni ostatnich 150 lat
M Konatowska, P Rutkowski
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 10 (2 [18]), 205-217, 2008
132008
Geochemical referencing of natural forest contamination in Poland
P Rutkowski, J Diatta, M Konatowska, A Andrzejewska, Ł Tyburski, ...
Forests 11 (2), 157, 2020
92020
Występowanie gleb rdzawych na terenach leśnych zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe w świetle danych z Banku Danych o Lasach
P Rutkowski, M Konatowska, A Ilek, K Turczański, M Nowiński, J Löffler
Soil Science Annual 72 (4), 143893, 2021
52021
The Possibility of Regenerating a Pine Stand through Natural Regeneration
P Przybylski, M Konatowska, S Jastrzębowski, A Tereba, V Mohytych, ...
Forests 12 (8), 1055, 2021
52021
Phytosociology—a useful tool for the assessment of past and future human impacts on plants and forest ecosystems
M Konatowska, P Rutkowski
Journal of Biosciences and Medicines 7 (11), 154-163, 2019
42019
State of soil enzymatic activity in relationship to some chemical properties of Brunic Arenosols
J Lasota, E Błońska, W Piaszczyk
Soil Science Annual 72 (4), 140641, 2021
32021
Occurrence of rusty soils in forest areas managed by the State Forests National Forest Holding in the light of data from the Forest Data Bank
P Rutkowski, M Konatowska, A Ilek, K Turczański, M Nowiński, J Löffler
Soil Science Annual 72 (4), 1-9, 2021
22021
The interactions between habitat, sex, biomass and leaf traits of different willow (Salix) genotypes
M Konatowska, P Rutkowski, A Budka, P Goliński, K Szentner, M Mleczek
International Journal of Environmental Research 15 (2), 395-412, 2021
22021
Tree-soil-water relationships in European black alder forest–case study
P Rutkowski, M Konatowska, TS Wajsowicz
Mechanization in agriculture & Conserving of the resources 65 (6), 200-203, 2019
22019
Stanowiska pachnicy dębowej (Osmoderma sp.) na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i Obszaru Chronionego Krajobrazu" Pola Trzaskowskie"
A Golis, M Bunalski, M Konatowska, P Sienkiewicz
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski 20, 2014
22014
Experience Gained When Using the Yuneec E10T Thermal Camera in Environmental Research
A Młynarczyk, S Królewicz, M Konatowska, G Jankowiak
Remote Sensing 14 (11), 2633, 2022
12022
Contribution to the lichen biota of the Zielonka Experimental Forest Division (Wielkopolska Province, Poland)
R Szymczyk, M Konatowska, P Rutkowski
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27 (2), 297-311, 2020
12020
Materiały do bioty porostów Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w Wielkopolsce
R Szymczyk, M Konatowska, P Rutkowski
Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 27 (2), 297-311, 2020
12020
Rozmieszczenie korzeni trzech gatunków drzew w glebach Słowińskiego Parku Narodowego
P Rutkowski, K Samborska, T Wajsowicz, M Konatowska, A Budka, ...
Acta Scientiarum Polonorum. Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria …, 2017
12017
Spectral Indices as a Tool to Assess the Moisture Status of Forest Habitats
A Młynarczyk, M Konatowska, S Królewicz, P Rutkowski, J Piekarczyk, ...
Remote Sensing 14 (17), 4267, 2022
2022
Spectral indicators as a tool to assess the moisture status of forest habitats
A Młynarczyk, M Konatowska, S Królewicz, P Rutkowski, J Piekarczyk
2022
Quantitative and qualitative assessment of pine seedlings under controlled undergrowth disturbance: Fire and soil scarification
P Przybylski, S Jastrzȩbowski, K Ukalski, Ł Tyburski, M Konatowska
Frontiers in Forests and Global Change, 225, 2022
2022
The Impact of Willow Flowering Time on Species Composition and the Number of Apoidea Pollinators
M Konatowska, P Rutkowski, J Wendzonka
Journal of Biosciences and Medicines 9 (11), 89-100, 2021
2021
Geochemical Referencing of Natural Forest Contamination in Poland
CE Rela-Rueda, H Reyes-Morales, C Albavera-Hernandez, ...
Forests 11, 2020
2020
ASSESSMENT OF SODIUM AND POTASSIUM CONTENTS AS NATURAL INDICATORS OF SALINITY IN SOILS OF THE KAMPINOSKI AND SŁOWIŃSKI NATIONAL PARKS (POLAND)
P Rutkowski, M Konatowska, J Diatta, A Andrzejewska, Ł Tyburski, ...
Acta Scientiarum Polonorum-Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria …, 2019
2019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20