Krystian Birr
Krystian Birr
Politechnika Gdańska
Zweryfikowany adres z birr.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Integration of a multilevel transport system model into sustainable urban mobility planning
R Okraszewska, A Romanowska, M Wołek, J Oskarbski, K Birr, K Jamroz
Sustainability 10 (2), 479, 2018
432018
Travel time of public transport vehicles estimation
K Birr, K Jamroz, W Kustra
Transportation Research Procedia 3, 359-365, 2014
192014
Estimating the average speed of public transport vehicles based on traffic control system data
J Oskarbski, K Birr, M Miszewski, K Żarski
2015 International Conference on Models and Technologies for Intelligent …, 2015
122015
Analiza czynników wpływających na prędkość pojazdów transportu zbiorowego na przykładzie Gdańska
K Birr, K Jamroz, W Kustra
Prace naukowe Politechniki Warszawskiej-Transport 96, 19-29, 2013
122013
Development of trolleybus public transport in Gdynia as part of a sustainable mobility strategy
K Grzelec, F Birr
Zeszyty Naukowe. Transport/Politechnika Śląska, 2016
72016
Wybrane problemy modelowania podróży transportem zbiorowym na przykładzie Gdańska
K Birr, M Zawisza, T Budziszewski, K Jamroz
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
62012
Module of priorities for public transport vehicles in the TRISTAR system
J Oskarbski, K Żarski, K Birr
Logistyka, 3119--3126, 2014
52014
Analiza możliwości wzrostu udziału transportu zbiorowego w wojewódzkich przewozach pasażerskich na przykładzie województwa pomorskiego
K Jamroz, K Birr, S Grulkowski, K Kalkowski, T Budziszewski
Transport Miejski i Regionalny, 2014
52014
Metodyka budowy prognostycznego modelu transportowego na przykładzie Miasta Gdańska
K Birr, K Maciasz, A Romanowska, M Zawisza
Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Gdańska. Gdańsk, 2012
52012
Analysing ways to achieve a new Urban Agenda-based sustainable metropolitan transport
R Okraszewska, K Jamroz, L Michalski, J Żukowska, K Grzelec, K Birr
Sustainability 11 (3), 813, 2019
42019
Identification of safety hazards and their sources in tram transport
J Szmagliński, S Grulkowski, K Birr
MATEC Web of Conferences 231, 1-9, 2018
42018
Transportowy Model Symulacyjny Miasta Gdańska
K Jamroz, W Kustra, T Budziszewski, K Birr, K Maciasz, A Romanowska, ...
Biuro Rozwoju Gdańska, Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk, 2012
42012
Growing role of walking and cycling and the associated risks
R Okraszewska, K Birr, L Gumińska, L Michalski
MATEC Web of Conferences 122, 01006, 2017
32017
Identyfikacja obszarów o najsłabszym poziomie oferty publicznego transportu zbiorowego na przykładzie województwa pomorskiego
K Birr, K Jamroz
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2014
32014
Struktury sieci transportu zbiorowego w miastach
K Birr
SITK oddział Poznań, 2013
32013
Problemy planowania rozwoju systemu transportowego w obszarach metropolitalnych–przykład Obszaru Metropolitalnego GGS.
L Michalski, K Birr
Metropolitan. Przegląd Naukowy, 2017
22017
Analiza zmiennych objaśniających i rozbudowa modelu wyboru środka transportu
K Birr
SITK Poznań, 2015
22015
Wybrane problemy modelowania rozkładu przestrzennego i czasu podróży na przykładzie Gdańska
M Zawisza, K Maciasz, K Birr, K Jamroz
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2012
22012
Use of data from satellite navigation system in operational and strategic management of transport in cities
J Oskarbski, K Birr, K Żarski
Journal of KONBiN 49 (4), 297-320, 2019
12019
Assessing tram infrastructure safety using the example of the city of Gdańsk
M Budzyński, J Szmagliński, K Jamroz, K Birr, S Grulkowski, J Wachnicka
Journal of KONBiN 49 (3), 293-322, 2019
12019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20