Amanda Krzyworzeka
Amanda Krzyworzeka
Assistant Professor, Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Warsaw
Zweryfikowany adres z uw.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Anthropology and decision making: An introduction
Å Boholm, A Henning, A Krzyworzeka
Focaal 2013 (65), 97-113, 2013
302013
Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej
A Krzyworzeka
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014
162014
Decision-making in farming households in eastern Poland
A Krzyworzeka
Focaal - Journal of Global and Historical Anthropology 65 (3), 2013
72013
Funkcjonowanie wiedzy rolniczej
A Krzyworzeka
E-mentor 3 (40), 2011, 2011
72011
Etnografia w badaniu wiedzy ukrytej
A Krzyworzeka, P Krzyworzeka
SGH, 2012
6*2012
Two plus two equals… not enough: Numbers and counting in the household strategies of Polish farmers
A Krzyworzeka
Exploring home, neighbouring, and distant cultures, 59-72, 2008
52008
„Przyjaźnie przysługowe” jako skuteczny model koegzystencji na pograniczu wiejsko-miejskim
A Krzyworzeka
Etnografia Polska 61 (1-2), 65-82, 2017
22017
Komunikacja rodzinna i jej wpływ na podejmowanie decyzji ekonomicznych w rodzinach rolniczych
A Krzyworzeka
Komunikacja w rodzinie, red. M. Podkowińska, 9-22, 2016
12016
Antropologia ekonomiczna w badaniach rolników i społeczności wiejskich
A Krzyworzeka
Wieś i Rolnictwo 160 (3), 53-73, 2013
12013
Postrzeganie i przeżywanie bogactwa i biedy przez podlaskich rolników
A Krzyworzeka
Lud, 179-201, 2012
12012
Jak zbudować nielegalny wał przeciwpowodziowy? Kilka refleksji na temat samoorganizacji i oddolnych inicjatyw w lokalnych społecznościach
A Krzyworzeka
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 83 (1), 327-340, 2021
2021
They’re Throwing Mud at Us. At Least Now They Have a Reason: Work, Control and Values in Teachers’ Work
P Krzyworzeka, A Krzyworzeka
2021
Languages, gender and trends. Structural obstacles in anthropological career–Interview with Agnieszka Halemba
A Krzyworzeka
Anthropology of East Europe Review 36 (1), 2019
2019
Anthropology of work in Polandi
A Krzyworzeka
Anthropology of East Europe Review 36 (1), 93, 2019
2019
KRADZIEŻE JAKO REGULATOR RELACJI SPOŁECZNYCH. WŁAMANIA DO MAZOWIECKICH DOMKÓW LETNISKOWYCH W LATACH 80. I 90. UBIEGŁEGO WIEKU W RELACJACH DZIAŁKOWICZÓW I LOKALNYCH MIESZKAŃCÓW
A Krzyworzeka
Lud 102 (1), 257-277, 2018
2018
Horizons of Choice: An ethnographic approach to decision-making
A Henning, Å Boholm
Focaal. Journal of Global and Historical Anthropology (theme issue), 2013
2013
An anthropological view on the process of decision making exemplified by agriculture
A Krzyworzeka
E-MENTOR, 44-48, 2012
2012
Ethnography in examining tacit knowledge
A Krzyworzeka, P Krzyworzeka
E-MENTOR, 66-69, 2012
2012
Antropologiczne spojrzenie na proces podejmowania decyzji-na przykładzie rolnictwa
A Krzyworzeka
e-mentor 44 (2), 44-48, 2012
2012
O komforcie podzielanego paradygmatu i wysiłku porozumienia międzydyscyplinarnego
A Krzyworzeka, P Krzyworzeka
Opcit, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20