Krystian Heffner
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Analiza ekonomiczno-przestrzenna
K Heffner, P Gibas
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2007
662007
Poland-can regional policy meet the challenge of regional problems?
G Blazyca, K Heffner, E Helińska-Hughes
European Urban and Regional Studies 9 (3), 263-276, 2002
602002
Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich
K Heffner
Definicje–uwarunkowania–zależności–czynniki–skutki. Badania zróżnicowania …, 2007
552007
Kluczowe problemy demograficzno-osadnicze obszarów przygranicznych Polska-Czechy
K Heffner
Wydawn. Inst. Śląskiego, 1998
421998
Region migracyjny:(wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego)
K Heffner, R Rauziński
Oficyna Wydaw. PO, 2003
402003
Region migracyjny:(wybrane aspekty demograficzne, społeczne i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego)
K Heffner, R Rauziński
Oficyna Wydaw. PO, 2003
402003
Proces suburbanizacji a polityka miejska w Polsce,[w:] Miasto–region–gospodarka w badaniach geograficznych. W stulecie urodzin Profesora Ludwika Straszewicza, red. T
K Heffner
Marszał. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2016
39*2016
Kapitał ludzki i społeczny w procesie rozwoju obszarów wiejskich
W Kamińska, K Heffner
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2010
392010
Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego,[w:] Gospodarka regionalna i lokalna, red
K Heffner
Strzelecki Z., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008
37*2008
Czynniki osadnicze wplywajace na potencjal rozwojowy obszarow wiejskich
K Heffner
Wieś i Rolnictwo, 27-48, 2002
372002
Uwarunkowania rozwoju małych miast
K Heffner, T Marszał
KPZK PAN, 2006
362006
Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich
K Heffner
Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 11-34, 2005
352005
Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce
K Heffner
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 163-184, 2010
322010
Regiony międzymetropolitalne a efekty polityki spójności w Polsce
K Heffner
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 163-184, 2010
322010
Społeczne skutki poakcesyjnych migracji ludności polski: raport komitetu badań nad migracjami polskiej akademii nauk
M Anacka, J Brzozowski, H Chałupczak, A Fihel, G Firlit-Fesnak, ...
Warszawa: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, 2014
292014
Funkcje metropolitalne stolic województw Polski zachodniej, ekspertyza
K Heffner
Politechnika Opolska, UE w Katowicach, Opole, 2011
29*2011
Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej
K Heffner
Studia miejskie 3, 17-32, 2011
282011
Drugie domy w rozwoju obszarów wiejskich
K Heffner, A Czarnecki
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, 2011
282011
Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym
K Heffner, T Marszał
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 2005
282005
Praca w RFN i migracje polsko-niemieckie a rozwój regionalny Śląska Opolskiego
K Heffner, B Solga
Stowarzyszenie Instytut Slaski, 1999
261999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20