Follow
Marek Kozak
Title
Cited by
Cited by
Year
TURYSTYKA I POLITYKA TYRYSTYCZNA A ROZWÓJ. MIĘDZY STARYM A NOWYM PARADYGMATEM
MW Kozak
Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z oo, 2009
1582009
SĹ ‚ownik rozwoju regionalnego
MW Kozak, A Pyszkowski, R Szewczyk
1352001
Polskie Regionalne Strategie Innowacji: Ocena i wnioski do dalszych działań,
G Gorzelak, A Bąkowski, M Kozak, ...
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2006
622006
Innovation and tourism destination development
H Halkier, M Kozak, B Svensson
European Planning Studies 22 (8), 1547-1550, 2014
502014
Teoria i praktyka ewaluacji interwencji publicznych: podręcznik akademicki
K Olejniczak, MW Kozak, B Ledzion
Karol Olejniczak, 2008
392008
Turystyka: niewykorzystana szansa rozwojowa regionów?
M Kozak
Studia regionalne i lokalne 11 (42), 43-59, 2010
352010
Wielkie imprezy sportowe. Korzyść czy strata?
M Kozak
Studia Regionalne i Lokalne 11 (39), 48-68, 2010
312010
dwory, pałace i zaMki–koSztowne paMiątki czy zaSób w rozwoju?
M Kozak
Studia Regionalne i lokalne 9 (32), 92-111, 2008
312008
Konkurencyjność turystyczna polskich regionów
M Kozak
Studia Regionalne i Lokalne 7 (25), 49-65, 2006
302006
The European Metropolises and Their Regions: from Economic Landscapes to Metropolitan Networks
M Smętkowski, G Gorzelak, M Kozak, ...
Warszawa EUROREG i Wyd. Naukowe Scholar, 2011
282011
Koncepcje rozwoju turystyki
M Kozak
Studia regionalne i lokalne 9 (31), 38-59, 2008
282008
System zarządzania europejską polityką regionalną w Polsce w pierwszym okresie po akcesji
M Kozak
Studia Regionalne i Lokalne 7 (24), 75-97, 2006
262006
Eksplozja nierówności?
M Jarosz, MW Kozak
Instytut Studiów Politycznych PAN, 2015
232015
10 lat polityki spójności w Polsce
M Kozak
Studia Regionalne i Lokalne 15 (58), 25-50, 2014
232014
Regionalny wymiar strategicznego programowania rozwoju
G Gorzelak, MW Kozak
Zarządzanie strategiczne rozwojem. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju …, 2012
222012
Regionalne strategie innowacji w Polsce
G Gorzelak, A Bąkowski, M Kozak, A Olechnicka, A Płoszaj
Studia Regionalne i Lokalne 1, 88-111, 2007
212007
Innovation, Tourism and Destination Development: Dolnośląskie Case Study,
MW Kozak
European Planning Studies, 2013
202013
Regional development agencies in Poland
G Gorzelak, M Kozak, W Roszkowski
Regional development agencies in Europe, 104-124, 2017
192017
Multi-level governance: possibilities for implementation in Poland,
MW Kozak
Regional Governance 4, 55-79, 2012
19*2012
Znaczenie ośrodków miejskich oraz ich hierarchicznych powiązań dla regionalnego i lokalnego rozwoju ekonomicznego i społecznego Polski Wschodniej
P Śleszyński, K Czapiewski, M Kozak
S. Leszczyckiego, Warszawa, 2011
192011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20