Follow
Володимир Бех, Volodymyr Bekh
Title
Cited by
Cited by
Year
Генезис соціального організму країни: Монографія.–2-е вид. доп
ВП Бех
Запоріжжя: Просвіта, 288, 2000
1402000
Философия социального мира: гносеологический анализ
ВП Бех
Запорожье:Тандем-У, 1999, 1999
891999
Социальный организм: философско-методологический анализ
ВП Бех
Запорожье.:Тандем-У, 1998
851998
Человек и вселенная
ВП Бех
Запорожье, 1998
821998
Человек и Вселенная: когнитивный анализ: Монография.–2-е изд. доп
ВП Бех
Запорожье: Просвіта, 2004
802004
Технократизм у дискурсі проблем вищої школи
ВП Бех, IВ Малик
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
592009
Соціальна робота у дискурсі формування громадянського суспільства
ВП Бех, МП Лукашевич, МВ Туленков
НПУ імені МП Драгоманова, 2008
572008
Соціальний організм країни
ВП Бех
Запоріжжя: ЗДУ 2000, 2000
442000
Функціональна модель особистості: пошуки політикокультурних детермінант поведінки
ВП Бех, Є Шалімова
Видавництво Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова, 2009
382009
Фірма в дискурсі організменої ідеї: монографія
ВП Бех, АВ Гашенко
Бех ВП, Гашенко АВ–Суми: ВТД Університетська книга, 2006
302006
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
242009
Цілісність соціальної роботи: методологічні, теоретичні та праксеологічні аспекти
ВП Бех
Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття: проблеми теорії і…, 2002
242002
Соціальне управління у контексті саморегуляції соціального організму країни
ВП Бех, ЮВ Бех, С Попов
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2012. Запоріжжя:Просвіта, 2012, 2012
222012
Саморегуляція соціального організму навчального закладу: монографія
ВП Бех, ЛМ Семененко
К.: Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
222009
Філософський аналіз походження соціальних проблем вищої школи
В Бех
Вища освіта України, 13-19, 2005
222005
На порозі сингулярності: планетарна спільнота у вирі Всесвіту
ВП Бех, ЮВ Бех
Київ: Леся, 2014, 2014
202014
Соціальна робота
ВП Андрущенко, ВП Бех, МП Лукашевич, ІІ Мигович, ІМ Пінчук
К.: УДЦССМ, 2001
192001
Содержание социального мира
ВП Бех
Новая парадигма, 4, 1997
191997
Соціальна робота: менеджмент соціальної роботи
ВП Андрущенко, ІІ Мигович, ВП Бех, МІ Михальченко
К.: ДЦССМ, 34, 2003
162003
Механізм ціннісно-смислової детермінації управління навчальним закладом
ВП Бех, ЛМ Семененко
Практична філософія, 22, 2006
152006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20