sylwia silska gembka
sylwia silska gembka
uniwersytet gdański
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Aspekty kulturowe rachunkowości–analiza krajowej literatury
K Koleśnik, S Silska-Gembka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 66 (122), 87-99, 2012
102012
Rola kompetencji miękkich w pracy księgowego–wyniki badań empirycznych
A Paszkiewicz, S Silska-Gembka
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH 130, 89-113, 2013
72013
Dobór metod rozliczania kontraktów długoterminowych w praktyce polskich przedsiębiorstw
S Silska-Gembka
Sopot, 2008
52008
Kultura, język, tłumaczenie: wybrane problemy związane z interpretacją Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
S Silska-Gembka
Zarządzanie i Finanse, 285-301, 2016
32016
Podejście praktyków do rozpoznania rezerw, zobowiązań oraz aktywów warunkowych w świetle MSSF–wyniki badania empirycznego
J Gierusz, K Koleśnik, S Silska-Gembka
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 390, 2015
32015
The impact of culture on interpreting International Financial Reporting Standards in Poland. A comparative analysis with Germany and Great Britain
J Gierusz, K Koleśnik, S Silska-Gembka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 78 (134), 87-107, 2014
32014
Rola informacji dodatkowej w jednostkach realizujących kontrakty długoterminowe
S Silska-Gembka
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 313-327, 2011
32011
Słowne określenia prawdopodobieństwa jako przyczyna różnic w interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej–ku badaniom naukowym
S Silska-Gembka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 131-150, 2017
22017
Znaczenie profesjonalnego osądu przy wycenie kontraktów długoterminowych--wyniki badania empirycznego.
J Gierusz, K Koleśnik, S Silska-Gembka
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci 77 (133), 2014
22014
Główny księgowy a księgowy–oczekiwania pracodawców w zakresie kompetencji miękkich
A Paszkiewicz, S Silska-Gembka
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica 75, 2014
22014
Rozliczanie kontraktów długoterminowych według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości–analiza porównawcza
S Silska-Gembka
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
22009
Rozliczanie kontraktów długoterminowych według polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości–analiza porównawcza
S Silska-Gembka
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009
22009
Pomiar wyniku finansowego z realizacji kontraktów długoterminowych według MSR i US GAAP–analiza porównawcza
S Silska-Gembka
Prace i Materiały Wydziału Zarza˛ dzania Uniwersytetu Gdan´ skiego, 2006
22006
Kulturowe uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości
S Silska Gembka
"Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości”, 193-203, 2013
12013
Metody pomiaru wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych w praktyce polskich przedsiębiorstw-wyniki badań ankietowych
S Silska-Gembka
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 141-154, 2010
12010
„The Role of Soft Competencies in the Accountant’s Work – Results of Empirical Research from Poland”
A Paszkiewicz, S Silska Gembka
Tallinn 2014 - 37th EAA Annual Congress, 0
1
The Interpretation of “in Context” Verbal Probability Expressions Used in International Financial Reporting Standards-Evidence from Poland
J Gierusz, K Kolesnik, SS Gembka
European Financial and Accounting Journal 2019 (1), 025-046, 2019
2019
The interpretation of the verbal probability expressions usedin the IFRS-The differences observedbetween Polish and British accounting professionals
K Koleśnik, S Silska-Gembka, J Gierusz
Journal of Accounting and Management Information Systems 18 (1), 2019
2019
The interpretation of the verbal probability expressions used in the IFRS–The differences observed between Polish and British accounting professionals
K Kolesnik, S Silska-Gembka, J Gierusz
Accounting and Management Information Systems 18 (1), 25-49, 2019
2019
Rola kontekstu w interpretacji słownych określeń prawdopodobieństwa występujących w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej
S Silska-Gembka, J Gierusz, K Koleśnik
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 95-109, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20