Maciej Ławrynowicz
Maciej Ławrynowicz
Assiociate Professor, prof. nadzw.
Verified email at ue.poznan.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Badanie efektywności technicznej banków komercyjnych w Polsce metodą DEA
M Mielnik, M Ławrynowicz
Bank i Kredyt, 52-64, 2002
372002
Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y
M Andrałojć, M Ławrynowicz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 49-62, 2012
192012
Ujęcie zasobowe ZZL a przewaga konkurencyjna i wyniki działalności firmy
M Ławrynowicz
Zarządzanie zasobami ludzkimi, 29-45, 2004
132004
Poszukiwanie efektów zarządzania zasobami ludzkimi–refleksja nad głównymi nurtami badawczymi
M Ławrynowicz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2014, 31-50, 2014
82014
Tożsamość organizacyjna banków spółdzielczych w Polsce Ujęcie instytucjonalne
M Ławrynowicz
Poltext, 2013
82013
Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne
J Ławrynowicz
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2004
82004
Logiki bezpieczeństwa w spółdzielczym sektorze bankowym
M Ławrynowicz
Bezpieczny Bank, 137-163, 2014
72014
Zaufanie w polskich firmach
M Ławrynowicz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 59, 2010
62010
Trzy światy
P Michoń, M Ławrynowicz
Badanie rynku pracy w Wielkopolsce, 2009
52009
Innowacyjność w polskim sektorze bankowym – problemy i dylematy
J Szambelańczyk, M Ławrynowicz
Czy sektor bankowy w Polsce jest innowacyjny?, 9-19, 2005
52005
ZZL w ostrych barwach. Bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych
K Durczak, A Koperska, P Piasecki, M Ławrynowicz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 31-50, 2017
42017
Trzy Światy Badanie rynku pracy w Wielkopolsce
P Michoń, M Ławrynowicz
Edustacja, 2009
42009
Problemy efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
M Ławrynowicz, J Szambelańczyk
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 23-48, 2013
32013
Porównanie pożądanych kompetencji absolwentów w opiniach studentów i absolwentów
D Buttler, M Ławrynowicz
Dylematy i wyzwania kształcenia ekonomistów w szkołach wyższych, 52-62, 2012
12012
Efektywność jako determinanta kapitalizacji banków spółdzielczych w Polsce w świetle założeń nowej umowy kapitałowej Komitetu Bazylejskiego
M Mielnik, M Ławrynowicz, J Szambelańczyk
Wydział Prawa i Administracji UAM, 2004
12004
Działalność Narodowego Banku Polski na rynku pieniężnym w latach 1996-I poł. 1998
M Ławrynowicz
Debiuty ekonomiczne, 94-118, 1999
11999
Temporality and the aging self. How subjective time is folding over its linear progression
ML Halina Nadobnik, Krzysztof Durczak
Journal of Aging Studies 57 ((1)), 2021
2021
Covid-19 and the HR Response of Banks: The Employee Perspective.
M Ławrynowicz, M Marcinkowska
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi 137 (6), 2020
2020
David Hume’s Accounts of Sympathy
K Durczak, M Ławrynowicz
Business Ethics and Care in Organizations, 2019
2019
Od redakcji
P Piasecki, M Ławrynowicz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 7-10, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20