Obserwuj
Robert Bujaczek
Robert Bujaczek
Nieznane powiązanie
Zweryfikowany adres z tu.koszalin.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Ocena przydatności kalkulatorów biogazowni przy planowaniu budowy biogazowni rolniczej
K Sławiński, T Piskier, R Bujaczek
Inżynieria Rolnicza 16 (4, t. 1), 369-375, 2012
142012
Agricultural machines maintenance and repair services in Western Pomerania
R Bujaczek, K Sławiński, A Grieger
Technical Sciences/University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 13--18, 2013
132013
Przyczepa sprzęgająca jako wielozadaniowa maszyna w transporcie rolniczym
R Bujaczek, E Dulcet
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 15, 81-84, 2014
42014
Zespoly tnace w prasach zwijajacych
R Bujaczek, E Dulcet
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 5-7, 2010
42010
Analiza jakości kiszonek z wysłodków buraczanych sporządzonych przy użyciu prasy zwijającej do materiałów rozdrobnionych
E Dulcet, P Doroszewski, J Kaszkowiak, S Borowski, R Rama, R Bujaczek, ...
Acta Scientiarum Polonorum Technica Agraria 10 (3-4), 19-26, 2011
32011
Technika aplikacji melasy do konserwowanych pasz
R Bujaczek, E Dulcet, J Chojnacki
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014
22014
Rolnicze przyczepy przeładunkowe i ich przeznaczenie
R Bujaczek, K Sławiński, E Dulcet
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 14, 53-56, 2013
22013
Wpływ filtra siatkowego zamontowanego w instalacji opryskiwacza na straty owadobójczych nicieni
J Chojnacki, R Bujaczek
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 57 (3), 37-40, 2012
22012
Energetic effectiveness of willow cultivation under various soil conditions
T Piskier
Inżynieria Rol. 2, 215-220, 2008
22008
Wpływ temperatury na lepkość, nierównomiernoścć rozkładu poprzecznego melasy i szerokość pracy rozpylacza
R Bujaczek, K Matysek, E Dulcet
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2013
12013
Influence of filter in sprayer installation on the entomopathogenic nematode losses.
J Chojnacki, R Bujaczek
12012
Ballers for molding bales of shredded material
S Borowski, E Dulcet, J Kaszkowiak, R Bujaczek, J Chojnacki
Journal of Polish CIMAC 7 (3), 23-28, 2012
12012
Technika aplikacji dodatków ułatwiających konserwację pasz w rolnictwie ekologicznym
E Dulcet, S Borowski, J Kaszkowiak, R Bujaczek
Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 39-40, 2010
12010
Maszyny i urządzenia do aeracji i wertykulacji trawników
J Fleszar, E Dulcet, S Borowski, R Bujaczek, J Kaszkowiak
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2018
2018
Maszyny do zbioru i układania darni trawnikowej
R Bujaczek, E Dulcet, S Borowski, J Kaszkowiak, R Rama
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2017
2017
Zespoły tnące w kosiarkach automatycznych do pilęgnacji trawników-badania stopnia rozdrobnienia ściętej trawy
E Dulcet, J Kaszkowiak, S Borowski, R Rama, R Bujaczek
Technika Rolnicza Ogrodnicza Leśna, 2017
2017
Prawne i techniczne aspekty transportu samochodowego zwierząt
J Fleszar, K Sławiński, R Bujaczek
Logistyka, 2015
2015
Transport drogowy biomasy dla celów energetycznych
K Sławiński, R Bujaczek, J Fleszar
Logistyka, 5685--5689, CD 2, 2015
2015
System nadwozi wymiennych w transporcie rolniczym
R Bujaczek, K Sławiński, J Fleszar
Logistyka, 2661--2665, CD2, 2015
2015
Nowoczesne rozwiązania w samobieżnych maszynach do pielęgnacji terenów zieleni
K Sławiński, R Bujaczek
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 15 (6), 248-251, 2014
2014
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20