Bogusław Górka
Bogusław Górka
Wydział Historyczny UG
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Biblia i cywilizacja Boga
B Górka
Wydaw. WAM, 2004
62004
Jezus i Samarytanka (J 4, 1-42): historia i inicjacja
B Górka
Wydawnictwo WAM, 2008
42008
Hermeneutyka inicjacji wczesnochrześcijańskiej
B Górka
Wydawnictwo WAM, 2007
42007
Strategia wtajemniczenia w Kościele pierwotnym na przykładzie Mt 13, 3-23
B Górka
Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2015
32015
Kerygmat nowotestamentowy w perspektywie podejścia inicjacyjnego
B Górka
Przegląd Religioznawczy, 2014
22014
Reinterpretacja źródeł chrześcijaństwa
B Górka
Wydawnictwo WAM, 2013
22013
Duchowość pierwotnego chrześcijaństwa
B Górka
Polskie Towarzystwo Religioznawcze, 2012
22012
Nieprzekładalność Janowego Prologu?(J 1, 1-18)
B Górka
Vox Patrum 52 (1), 233-256, 2008
22008
Inicjacja w życie wieczne w Ewangelii św. Jana: struktura inicjacji w świetle J 1, 10-12; 3, 1-21; 5, 1-47; 20, 30-31
B Górka
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2005
22005
Wybrane katolickie modele religijności w świetle religijności epoki apostolskiej
B Górka
w: Tenże, Kerygma i Ekklesia w kontekście inicjacji, Kraków, 135-174, 2016
12016
Chrześcijaństwo pierwotne jako system religijny
B Górka
Wydawnictwo WAM, 2011
12011
Społeczny i ewolucyjny charakter moralności wczesnochrześcijańskiej
B Górka
Socjologia Religii 8, 2009
12009
Nikodem i jego kwestia (J 3, 1–21)
B Górka
Ruch Biblijny i Liturgiczny 54 (3), 173–188-173–188, 2001
12001
Dekalog jako kryterium cywilizacyjne
B Górka
2018
Prowincjalstwo o. Władysława Janczaka (1968-1973) w świetle materiałów SB
B Górka
Zeszyty Historyczne WiN-u 26 (45), 2017
2017
Religia i metoda. Rekonesans metodologiczny po źródłach chrześcijaństwa (głównie na przykładzie Ewangelii Jana)
B Górka
V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, 2017
2017
Kerygma i ekklesia w kontekście inicjacji
B Górka
Wydawnictwo WAM-Księża Jezuici, 2016
2016
Disciplina arcani w chrześcijaństwie
W Gajewski, B Górka
Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, 2015
2015
Ekklesia w wybranych źródłach chrześcijaństwa starożytnego do 381 r.
B Górka
Christianitas Antiqua 7, 2015
2015
Wybrane modele katolickiego myślenia religijnego na tle modelu Kościoła apostolskiego
B Górka
Świat i Słowo 2 (12), 99-130, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20