Tomasz Noszczyk
Tomasz Noszczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Verified email at upwr.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
The influence of freezing temperature storage on the mechanical durability of commercial pellets from biomass
A Dyjakon, T Noszczyk
Energies 12 (13), 2627, 2019
122019
The influence of torrefaction temperature on hydrophobic properties of waste biomass from food processing
A Dyjakon, T Noszczyk, M Smędzik
Energies 12 (24), 4609, 2019
62019
Peat pellet as an alternative fuel to other solid energy carriers
B Gaze, T Noszczyk, L Romanski, J Ufnarski
Przemysl Chemiczny 98 (7), 1069-1074, 2019
22019
Determination of the dominant mechanism for NOx formation in low power boilers fed with biomass
B Gaze, T Noszczyk, L Romanski, A Dyjakon, M Kulazynski
Przemysl Chemiczny 99 (2), 228-233, 2020
2020
Alternative Fuels from Forestry Biomass Residue: Torrefaction Process of Horse Chestnuts, Oak Acorns, and Spruce Cones
A Dyjakon, T Noszczyk
Energies 13 (10), 2468, 2020
2020
Określenie dominującego mechanizmu powstawania NOx w kotłach małej mocy zasilanych biomasą
B Gaze, T Noszczyk, L Romański, A Dyjakon, M Kułażyński
Przemysł Chemiczny 99, 228-233, 2020
2020
Pelet z torfu jako alternatywne paliwo dla stałych nośników energii
B Gaze, T Noszczyk, L Romański, J Ufnarski
Przemysł Chemiczny 98 (7), 2019
2019
System awaryjnego zasilania domu jednorodzinnego z autonomicznym systemem fotowoltaicznym
T Noszczyk, Ł Wolny, A Dyjakon
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 7 (2), 87-94, 2018
2018
CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA ODPADÓW PRODUKOWANYCH PRZEZ ŻEGLARZY NA MAZURACH
K Habiera, P Wójcik, T Noszczyk
Problematyka nauk przyrodniczych i technicznych–Tom 2, 50, 0
WPŁYW MECHANIZMU SAMOSTARTU NA MOMENT ROZRUCHOWY ORAZ MOC TURBINY WIATROWEJ O PIONOWEJ OSI OBROTU
T Noszczyk, A Dyjakon
Nauki Przyrodnicze i Medyczne: Świat żywy a technologie w otoczeniu ludzi i …, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10