Paweł Laidler
Paweł Laidler
dr hab., Uniwersytet Jagielloński, prof. UJ
Zweryfikowany adres z uj.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Sad Najwyzszy Stanow Zjednoczonych Ameryki. Od prawa do polityki
P Laidler
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Krakow, 2011
28*2011
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Przewodnik
P Laidler
Wydawnictwo UJ, 2007
262007
Prawno-polityczny spór wokół wyboru sędziego Sądu Najwyższego USA po śmierci Antonina Scalii
P Laidler
Przegląd Sejmowy, 21-44, 2016
62016
Cena demokracji: finansowanie federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki
P Laidler, M Turek
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016
52016
The distinctive character of the Quebec legal system
P Laidler
Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2005
52005
Urząd Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych. Konflikt kompetencji
P Laidler
42004
Basic cases in US constitutional law: rights and liberties
P Laidler
Kraków: Jagiellonian University Press, 2009
32009
Basic cases in US constitutional law: the separation of powers
P Laidler
Kraków: Jagiellonian University Press, 2005
32005
Does the US Campaign Finance System Favor Republicans?
P Laidler
Political Preferences, 115-136, 2017
22017
Republikanie i demokraci wobec procesu judykalizacji amerykańskiej polityki. Analiza z perspektywy problemu legalizacji małżeństw osób tej samej płci
P Laidler
Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 98-126, 2015
22015
Idee, instytucje i praktyka ustrojowa Stanów Zjednoczonych Ameryki
P Laidler, J Szymanek
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014
22014
Proceduralna i materialna właściwość prawa: XIV poprawka i jej rola w rozwoju amerykańskiego konstytucjonalizmu
P Laidler
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013
22013
Na czym polega fenomen Baracka Obamy?
P Laidler
Krakowskie Studia Międzynarodowe, 87-99, 2008
22008
Controversy over the USA PATRIOT Act
A Mania, P Laidler
Pol. Q. Int'l Aff. 13, 52, 2004
22004
Kontrowersje wokół" The USA Patriot Act"
A Mania, P Laidler
Sprawy Międzynarodowe, 2004
22004
The Economic and Political Dimensions of Development in the 21st Century
M Grabowski, P Laidler
Berlin: Peter Lang, 2018
12018
Prawo finansowania federalnych kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych Ameryki z perspektywy debaty politycznej między republikanami a demokratami
P Laidler
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
12016
Basic documents in US federal campaign finance law
P Laidler, M Turek
Kraków: Jagiellonian University Press, 2015
12015
Ewolucja statusu prawnego imigrantów na podstawie analizy wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych Ameryki
P Laidler
Studia Migracyjne-Przeglad Polonijny 1 (39), 77-104, 2013
12013
Separate, Equal, or Separate-But-Equal? The Changing Image of Race in the US Supreme Court’s Decisions
P Laidler
Politeja-Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu …, 2013
12013
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20