Cezary Ajdukiewicz
Cezary Ajdukiewicz
Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska
Verified email at il.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Zastosowanie systemu optycznej korelacji obrazu „Aramis” do identyfikacji rys w elementach betonowych
C Ajdukiewicz, M Gajewski, P Mossakowski
Logistyka 6, 27-34, 2010
92010
Application of digital image correlation system for analysis of local plastic instabilities of perforated thin-walled bars
A Piotrowski, M Gajewski, C Ajdukiewicz
MATEC Web of Conferences 196, 01032, 2018
72018
Influence of uniformly distributed corrosion on the compressive capacity of selected thin walled metal columns
A Glinicka, S Imiełowski, C Ajdukiewicz
Procedia Engineering C 111, 262-268, 2015
62015
Experimental and numerical determination of critical forces for perforated thin walled bars
A Piotrowski, M Gajewski, C Ajdukiewicz, L Kowalewski, S Jemiolo
Monograph from Scientific Conference of IASS Polish Chapters, Lodz …, 2018
52018
Skutki powierzchniowej korozji globalnej schodów stalowych
A Glinicka, C Ajdukiewicz
Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 18, 2017
52017
Effects of uniformly distributed side corrosion on thin-walled open cross-section steel columns
A Glinicka, C Ajdukiewicz, S Imiełowski
Roads and Bridges-Drogi i Mosty 15 (4), 257-270, 2016
52016
Experimental Study on Mechanical Properties of Polyethylene HDPE in Conditions of Hydraulic Impact Simulation
S Imiełowski, A Kodura, A Glinicka, C Ajdukiewicz
Solid State Phenomena 240, 149-154, 2016
52016
Verification of plasticity theory with isotropic hardening and additive decomposition of left deformation tensor using digital image correlation system
M Gajewski, C Ajdukiewicz, A Piotrowski
Solid State Phenomena 240, 61-66, 2016
32016
Analiza eksperymentalna zachowań pokrytycznych na przykładzie ściskanych kolumn metalowych
S Imiełowski, C Ajdukiewicz, A Glinicka
Logistyka, 2011
32011
Zastosowanie fotogrametrycznego systemu pomiarowego ARAMIS do wyznaczenia obszarów koncentracji odkształceń
C Ajdukiewicz, M Gajewski, S Jemioło
XVIII Russian-Slovak-Polish Seminar “Theoretical Foundation of Civil …, 2009
32009
Eksperymentalna i numeryczna analiza ściskania rur aluminiowych
C Ajdukiewicz, M Gajewski, S Jemioło
University of Žilina, 2008
32008
Local plastic instabilities of perforated thin-walled bars–FEM modelling and DIC verification
A Piotrowsk, M Gajewski, C Ajdukiewicz
Materials Research Proceedings 12, 2019
22019
Symulacja numeryczna i weryfikacja doświadczalna testu rozciągania płaskownika z uwzględnieniem teorii sprężysto–plastyczności dużych deformacji
C Ajdukiewicz, M Gajewski, S Jemioło
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012
22012
Próba weryfikacji relacji konstytutywnych sprężystoplastyczności w teście rozciągania płaskownika z otworami przy wykorzystaniu systemu optycznej korelacji obrazu
C Ajdukiewicz, M Gajewski
Logistyka 6, 15-22, 2011
22011
Monitorowanie obciążenia oraz stanu przemieszczenia i odkształcenia modelu kratownicy za pomocą systemu LabVIEW
A Piotrowski, M Gajewski, C Ajdukiewicz
Oficyna Wydawnicza PW; Monografie Wydziału Inżynierii Lądowej; Teoretyczne …, 2014
12014
Zastosowanie systemu LabVIEW do przygotowania stanowisk dydaktycznych w laboratorium Wytrzymałości Materiałów
A Piotrowski, M Gajewski, C Ajdukiewicz
Logistyka 6, 2014
12014
Analiza eksperymentalna ścieżek wyboczenia prętów ściskanych w przypadku obciążenia sterowanego przemieszczeniem
S Imiełowski, A Glinicka, C Ajdukiewicz
Budownictwo i Architektura 13 (2), 209--214, 2014
12014
Badanie i ocena wpływu zmian prędkości odkształcenia na stal w początkowej fazie skorodowania
A Glinicka, C Ajdukiewicz, R Wizner
Logistyka, CD-CD, 2009
12009
Wpływ odkształceń trwałych na udarność metali
C Ajdukiewicz, J Grabowski, A El-Humidi
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, 5-26, 1998
11998
Application of the Moire method to the analysis of failure modes of metal strips
C Ajdukiewicz, P Jastrzębski
Journal of Theoretical and Applied Mechanics 21 (2-3), 385-396, 1983
11983
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20