Obserwuj
Сидорчук Ористлава Григорівна (Orystlava Sydorchuk)
Сидорчук Ористлава Григорівна (Orystlava Sydorchuk)
Inne imiona/nazwiskaOrystlava Sydorchuk
доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, професор, НУ Львівська політехніка
Zweryfikowany adres z lpnu.ua
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Механізми державного управління: сутність і зміст
РМ Рудніцька, ОГ Сидорчук, ОМ Стельмах
Львів: ЛРІДУ НАДУ 28, 2005
2742005
Соціальний капітал: теорія і практика: монографія
МД Лесечко, ОГ Сидорчук
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 220, 2010
562010
Сутність та зміст механізмів державного управління та принципів їх функціонування
РМ Рудніцька, ОГ Сидорчук
Публічне управління: теорія та практика, 50-60, 2014
512014
Соціальна безпека: державне регулювання та організаційно-економічне забезпечення [Текст]: монографія. - Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2018. - 492 с.
О Сидорчук
http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/monografii/sidorchuk/sydorchuk_mon.pdf, 2018
462018
Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки. Монографія
ПОВ Новікова О.Ф., Сидорчук О.Г.
232018
Механізми формування соціального капіталу: державноуправлінський аспект
ОГ Сидорчук
з держ. упр.: спец. 25.00. 02/ОГ Сидорчук, 2007
172007
Значення соціального капіталу в організації місцевого самоврядування
М Лесечко, О Сидорчук
Вісник Центральної виборчої комісії, 12, 2008
152008
Механiзми державного управлiння: сутнiсть i змiст/За наук. ред. д. е. н., проф. МД Лесечка, к. е. н., доц. АО Чемериса
РМ Рудницька, ОГ Сидорчук, ОМ Стельмах
112005
Міграційні тенденції в Україні: безпековий аспект
ОГ Сидорчук
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2019
92019
Основи менеджменту
ОГ Сидорчук, II Артим
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011
92011
Стратегія соціальної безпеки України: послідовність формування та напрями реалізації
ОГ Сидорчук
Проблемы экономики, 176-183, 2019
72019
Третій тип республіканського правління: чи є Україна напівпрезидентською республікою?
О Сидорчук
62013
Соціальний капітал: теорія та практика
МД Лесечко, ОГ Сидорчук
монографія/МД Лесечко, ОГ Сидорчук.—Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2010
62010
Легітимність влади в Україні: дві тенденції сучасності
О Сидорчук
Дзеркало тижня, 720, 2008
62008
Механизмы государственного управления: сущность и содержание
РМ Рудницкая, ОГ Сидорчук
Львов: ЛРИДУ НАГУ, 2005
62005
Особливості управління державними проектами розвитку сільськогосподарського виробництва
О Сидорчук
Вісник ЛьвівДАУ: Економіка АПК.—Львів: ЛьвівДАУ 11 (2), 415-419, 2004
62004
Методичні підходи до оцінки соціального капіталу
М Лесечко, А Чемерис, О Сидорчук
Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць.–Одеса …, 2006
52006
Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія; НАН України, Інститут економіки промисловості
ОГ Сидорчук, ОФ Новікова, ОВ Панькова
К, 0
5
Інноваційні підходи до науково-методичного забезпечення оцінки соціальної безпеки в системі державного регулювання
ОГ Сидорчук
Вестник экономической науки Украины, 122-127, 2019
42019
Залучення ресурсного потенціалу громадянського суспільства до забезпечення соціальної безпеки України
О Сидорчук
Україна: аспекти праці, 28-34, 2015
42015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20