Agnieszka Wielądek
Agnieszka Wielądek
Warsaw University of Technology, Department of Spatial Planning and Environmental Sciences
Verified email at pw.edu.pl
TitleCited byYear
Tendencje rozwoju pasma północnego obszaru metropolitalnego Warszawy
JM Chmielewski, A Turek, A Kardaś
Studia Regionalne i Lokalne, 68-94, 2014
62014
Tendencje rozwoju pasma północnego obszaru metropolitalnego Warszawy
JM Chmielewski, A Turek, A Kardaś
Studia Regionalne i Lokalne, 68-94, 2014
62014
Aktywizacja funkcjonalna małych miast przy pomocy środków z funduszy europejskich na przykładzie miasta i gminy Gołdap
A Kardaś
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 18 (3 …, 2014
32014
Wykorzystanie wybranych metod zarządzania w rozwoju regionalnym
M Gorzelany-Dziadkowiec, J Gorzelany-Plesińska, A Kardaś, E Kozień, ...
Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego, 2015
22015
Zmiany wybranych elementów krajobrazu strefy pośredniej i zewnętrznej małego miasta na przykładzie Gołdapi i Sulechowa
A Kupidura, A Kardaś, P Kupidura
Studia Ekonomiczne 279, 188-196, 2016
12016
Efekty realizacji programów rewitalizacji na przykładzie wybranych małych miast
A Turek, A Kardaś
Przestrzeń i Forma, 2015
12015
Analiza możliwości zagospodarowania obszarów położonych wzdłuż drugiej linii metra warszawskiego
M Markiewicz, A Kardaś
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
12014
Gołdap–małe miasto przygraniczne
JM Chmielewski, A Kardaś
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 58, 2013
12013
Wilanów Town in Warsaw. Design, Implementation, Perspective, w: Arts, Performing Arts, Architecture and Design
KA Denis Małgorzata, Majewska Anna
Architecture & Design, International Multidisciplinary Scientific …, 2016
2016
Metodyka wyznaczania poziomu zaawansowania realizacji idei inteligentnego miasta
A Kardaś
SMART CITY. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem …, 2016
2016
Zagrożenia zrównoważonego rozwoju w strefie podmiejskiej Warszawy
D Malgorzata, A Majewska, A Kardaś
2015
Typologia małych miast w Polsce na podstawie wybranych wskaźników
A Kardaś
Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12