Sebastian Różycki
Sebastian Różycki
Assistant Professor, Warsaw University of Technology
Verified email at pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Common criteria for risk area identification according to soil threats
W Eckelmann, R Baritz, S Bialousz, P Bielek, F Carré, B Hrušková, ...
Office for Official Publications of the European Communities, 2006
1312006
Environmental assessment of soil for monitoring volume V: Procedures & protocols
RJA Jones, FGA Verheijen, HI Reuter, AR Jones
EUR23490 EN/5. Office for the Official Publications of the European …, 2008
272008
Trójwymiarowe modele miast–tworzenie i zastosowania
S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 2007
132007
Assessment of DSM accuracy obtained by high resolution stereo images
S Rozycki, W Wolniewicz
ISPRS Hanover Workshop 2007, 2007
112007
Wykorzystanie zdjęć satelitarnych i technologii GIS w aktualizacji jednostek glebowo-krajobrazowych–przykłady dla opracowań małoskalowych
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 2010
82010
System baz danych przestrzennych dla województwa mazowieckiego
S Białousz, KW Mączewski, E Janczar, A Staniewska
62004
Accuracy assessment of DSM extracted from IKONOS stereo images
S Rozycki, W Wolniewicz
New developments and challenges in remote sensing. Millpress, Rotterdam, 677-683, 2007
52007
GEOPORTAL GS SOIL POLAND
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Roczniki Geomatyki, 7-16, 2012
4*2012
Environmental Assessment of Soil for Monitoring, Volume IVa Prototype Evaluation
E Micheli, S Bialousz, A Bispo, J Boixadera, AR Jones, MG Kibblewhite, ...
EUR, 2008
42008
Obóz Pracy Treblinka I. Metodyka integracji danych wieloźródłowych.
S Różycki, M Michalski, E Kopówka
Elpil Siedlce, 2017
32017
Nauczanie na odległość w zakresie geodezji i kartografii–przykład tworzenia uzupełniającej formy kształcenia
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 2010
32010
Environmental Assessment of Soil for Monitoring Volume IVb, Prototype Evaluation–Pilot Studies
M Stephens, E Micheli, AR Jones, RJA Jones
EUR, 2008
32008
Development of soil digital database for the area of the Odra basin at the scale 1: 250 000
S Białousz
Final Report. Raport końcowy z projektu, Warszawa, 2001
32001
The use of non-invasive techniques in locating graves of Holocaust victims: the Rejowiec case study
S Różycki, A Nieradko, J Karczewski, A Szwarz
TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA dawniej FOTOINTERPRETACJA W GEOGRAFII 54, 51-60, 2016
22016
Badanie wpływu danych początkowych na dokładność georeferencji bloku obrazów satelitarnych o dużej rozdzielczości przestrzennej
S Różycki
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
22015
Czy dyrektywa UE INSPIRE jest potrzebna rolnictwu i gleboznawstwu ?
S Białousz, S Różycki
Studia i Raporty IUNG-PIB 21, 97-106, 2010
22010
Ocena dokładności ortorektyfikacji obrazów SSC z satelity TerraSAR-X oraz weryfikacja geometrii przetworzonych obrazów dostarczanych przez dystrybutora
PJ Koza, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 18, 2008
22008
Ocena dokładności generowania NMP z wykorzystaniem Cartosat-1
R Dąbrowski, W Fedorowicz-Jackowski, M Kędzierski, S Różycki, ...
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 16, 2006
22006
Koncepcja regionalnego systemu informacji przestrzennej o glebach”, raport końcowy z projektu naukowo-badawczego KBN nr 9T 12E 020 16
S Białousz, J Chmiel, M Mróz, K Osińska-Skotak, J Pluto-Kossakowska, ...
Politechnika Warszawska, Warszawa 350, 2003
22003
Wykorzystanie systemów informacji przestrzennej w zarządzaniu kryzysowym,[in:] Żuber M.,(red.)
S Różycki
Katastrofy Naturalne i Cywilizacyjne-„Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa 2, 0
2
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20