Sebastian Różycki
Sebastian Różycki
Assistant Professor, Warsaw University of Technology
Verified email at pw.edu.pl - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Common criteria for risk area identification according to soil threats
W Eckelmann, R Baritz, S Bialousz, P Bielek, F Carré, B Hruškovį, ...
Office for Official Publications of the European Communities, 2006
1422006
Environmental assessment of soil for monitoring volume V: Procedures & protocols
RJA Jones, FGA Verheijen, HI Reuter, AR Jones
EUR23490 EN/5. Office for the Official Publications of the European …, 2008
292008
Trójwymiarowe modele miast–tworzenie i zastosowania
S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 2007
152007
Assessment of DSM accuracy obtained by high resolution stereo images
S Rozycki, W Wolniewicz
ISPRS Hanover Workshop 2007, 2007
112007
Memories of Recent Past. Objectives and Results of Non-invasive Archaeological Research Project at KL Plaszow Memorial Site
K Karski, S Różycki, A Schwarz
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 2017
72017
Environmental Assessment of Soil for Monitoring, Volume IVa Prototype Evaluation
E Micheli, S Bialousz, A Bispo, J Boixadera, AR Jones, MG Kibblewhite, ...
EUR, 2008
72008
System baz danych przestrzennych dla województwa mazowieckiego
S Białousz, KW Mączewski, E Janczar, A Staniewska
72004
Wykorzystanie zdjęć satelitarnych i technologii GIS w aktualizacji jednostek glebowo-krajobrazowych–przykłady dla opracowań małoskalowych
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 2010
62010
Accuracy assessment of DSM extracted from IKONOS stereo images
S Rozycki, W Wolniewicz
New developments and challenges in remote sensing. Millpress, Rotterdam, 677-683, 2007
52007
GEOPORTAL GS SOIL POLAND
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Roczniki Geomatyki, 7-16, 2012
4*2012
Obóz Pracy Treblinka I. Metodyka integracji danych wieloźródłowych.
S Różycki, M Michalski, E Kopówka
Elpil Siedlce, 2017
32017
Nauczanie na odległość w zakresie geodezji i kartografii–przykład tworzenia uzupełniającej formy kształcenia
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 2010
32010
Environmental Assessment of Soil for Monitoring Volume IVb, Prototype Evaluation–Pilot Studies
M Stephens, E Micheli, AR Jones, RJA Jones
EUR, 2008
32008
Ocena dokładności generowania NMP z wykorzystaniem Cartosat-1
R Dąbrowski, W Fedorowicz-Jackowski, M Kędzierski, S Różycki, ...
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 16, 2006
32006
Development of soil digital database for the area of the Odra basin at the scale 1: 250 000
S Białousz
Final Report. Raport końcowy z projektu, Warszawa, 2001
32001
Mapping of polar areas based on high-resolution satellite images: the example of the Henryk Arctowski Polish Antarctic Station
Z Kurczyński, S Różycki, P Bylina
Reports on Geodesy and Geoinformatics 104, 2017
22017
The use of non-invasive techniques in locating graves of Holocaust victims: the Rejowiec case study
S Różycki, A Nieradko, J Karczewski, A Szwarz
TELEDETEKCJA ŚRODOWISKA dawniej FOTOINTERPRETACJA W GEOGRAFII 54, 51-60, 2016
22016
Historic aerial photographs in the analysis of cultural landscape – case studies from Poland
R Zapłata, S Różycki
Recovering Lost Landscapes 58, 107-116, 2015
22015
Badanie wpływu danych początkowych na dokładność georeferencji bloku obrazów satelitarnych o dużej rozdzielczości przestrzennej
S Różycki
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2015
22015
Czy dyrektywa UE INSPIRE jest potrzebna rolnictwu i gleboznawstwu ?
S Białousz, S Różycki
Studia i Raporty IUNG-PIB 21, 97-106, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20