Sebastian Różycki
Sebastian Różycki
Assistant Professor, Warsaw University of Technology
Verified email at gik.pw.edu.pl - Homepage
TitleCited byYear
Common criteria for risk area identification according to soil threats
W Eckelmann, R Baritz, S Bialousz, P Bielek, F Carré, B Hrušková, ...
Office for Official Publications of the European Communities, 2006
1162006
Environmental assessment of soil for monitoring volume V: Procedures & protocols
RJA Jones, FGA Verheijen, HI Reuter, AR Jones
EUR23490 EN/5. Office for the Official Publications of the European …, 2008
242008
Assessment of DSM accuracy obtained by high resolution stereo images
S Rozycki, W Wolniewicz
ISPRS Hanover Workshop 2007, 2007
102007
Trójwymiarowe modele miast–tworzenie i zastosowania
S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 2007
8*2007
Wykorzystanie zdjęć satelitarnych i technologii GIS w aktualizacji jednostek glebowo-krajobrazowych–przykłady dla opracowań małoskalowych
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 2010
52010
Accuracy assessment of DSM extracted from IKONOS stereo images
S Rozycki, W Wolniewicz
New Developments and Challenges in Remote Sensing, Z. Bochenek, Ed …, 2007
52007
Environmental Assessment of Soil for Monitoring, Volume IVa Prototype Evaluation
E Micheli, S Bialousz, A Bispo, J Boixadera, AR Jones, MG Kibblewhite, ...
EUR, 2008
42008
System baz danych przestrzennych dla województwa mazowieckiego
S Białousz, KW Mączewski, E Janczar, A Staniewska
42004
Przykład wykorzystania istniejących map, zdjęć satelitarnych i narzędzi GIS do weryfikacji i aktualizacji małoskalowych baz danych o glebach
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska
Roczniki Geomatyki-Annals of Geomatics 10 (2 (52)), 7-16, 2012
32012
GEOPORTAL GS SOIL POLAND
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Roczniki Geomatyki, 7-16, 2012
3*2012
Czy dyrektywa UE INSPIRE jest potrzebna rolnictwu i gleboznawstwu ?
S Białousz, S Różycki
Studia i Raporty IUNG-PIB 21, 97-106, 2010
32010
Environmental Assessment of Soil for Monitoring Volume IVb, Prototype Evaluation–Pilot Studies
M Stephens, E Micheli, AR Jones, RJA Jones
EUR, 2008
32008
Development of soil digital database for the area of the Odra basin at the scale 1: 250 000
S Białousz
Final Report) Raport końcowy z projektu. Warszawa, 2001
32001
Treblinka: historia i pamięć
E Kopówka, Z Chyra-Rolicz
Muzeum Regionalne, 2015
22015
Nauczanie na odległość w zakresie geodezji i kartografii–przykład tworzenia uzupełniającej formy kształcenia
S Białousz, J Chmiel, A Fijałkowska, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 2010
22010
Ocena dokładności ortorektyfikacji obrazów SSC z satelity TerraSAR-X oraz weryfikacja geometrii przetworzonych obrazów dostarczanych przez dystrybutora
PJ Koza, S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 18, 2008
22008
Koncepcja regionalnego systemu informacji przestrzennej o glebach”, raport końcowy z projektu naukowo-badawczego KBN nr 9T 12E 020 16
S Białousz, J Chmiel, M Mróz, K Osińska-Skotak, J Pluto-Kossakowska, ...
Politechnika Warszawska, Warszawa 350, 2003
22003
i zespół, 2004: System Baz Danych Przestrzennych dla Województwa Mazowieckiego
S Białousz
Projekt pilotowy" Gleby". Warszawa, 0
2
An analysis of initial data impact on the accuracy of block adjustment of very high resolution satellite imagery
S Różycki
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems, 2015
12015
Charakterystyka kamer rozpoznawczych i zdjęć lotniczych z okresu II wojny światowej
S Różycki
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 21, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20