Obserwuj
Andrzej Pleszczyński
Andrzej Pleszczyński
Zweryfikowany adres z poczta.umcs.lublin.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1034): narodziny stereotypu: postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców Polski i ich kraju
A Pleszczyński
(No Title), 2008
372008
Przestrzeń i polityka: studium rezydencji władcy wcześniejszego średniowiecza: przykład czeskiego Wyszehradu
A Pleszczyński
Wydawn. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000
232000
The Birth of a Stereotype. Polish Rulers and their Country in German Writings c. 1000 A.D.
A Pleszczyński
Brill Academic Publishers, 2011
172011
Vyšehrad: rezidence českých panovníků: studie o rezidenci panovníka raného středověku na příkladu českého Vyšehradu
A Pleszczyński
Set out, 2002
142002
Imagined communities: constructing collective identities in medieval Europe
A Pleszczynski, JA Sobiesiak, M Tomaszek, P Tyszka
Brill, 2018
82018
„Fetyszyzm początków
A Pleszczyński
Origines mundi, gentium et civitatum, 153-159, 2001
82001
Początek rządów Bolesława Chrobrego
A Pleszczyński
na, 2001
82001
Przekazy niemieckie o Polsce i jej mieszkańcach w okresie panowania Piastów
A Pleszczynski
Wydawnictwo UMCS, 2016
72016
Fundacja opactwa klarysek w Zawichoście w 1245 roku a aspiracje polityczne Bolesława Wstydliwego, w: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym
A Pleszczyński
M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław–Opole–Warszawa, 177-192, 2005
72005
Kryzys i upadek wczesnych państw słowiańskich oraz ich odbudowa (IX–XI wiek). Zarys problemu
A Pleszczyński
Kwartalnik Historyczny 125 (02), 265-302, 2018
52018
Historia communitatem facit: struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
A Pleszczyński, JA Sobiesiak, K Szejgiec, M Tomaszek, P Tyszka
Wydawnictwo Chronicon, 2016
52016
ut rex Ninivitarum
A Pleszczyński, S Salomon
Gesta, rituály a inscenace–propagandické nástroje boje českého knížete v …, 2003
52003
Bolesław Chrobry konfratrem eremitów św. Romualda w Międzyrzeczu
A Pleszczyński
Kwartalnik Historyczny 103 (1), 3-22, 1996
51996
Sobeslaus–ut Salomon, ut rex Ninivitarum
A Pleszczyński
Gesta, rituály a inscenace–propagandické nástroje boje českého knížete v …, 0
5
Królewskie gesty słowiańskich dynastów w XI wieku na przykładzie Piastów i Przemyślidów,[w:] Persona
A Pleszczyński
Gestus habitusque. Insignium. Zachowania i atrybuty jako wyznaczniki …, 2009
42009
Vyšehrad
A PLESZCZYŃSKI
Rezidence českých panovníků. Praha, 2002
42002
Pierwsza Monarchia Piastowska w koncepcjach urządzenia wschodnich obszarów imperium Ludolfingów u schyłku X i początku XI wieku a problem aspiracji politycznych właców polskich …
A PLESZCZYŃSKI
WIHODA, Martin; REITINGER, Lukáš.(edd.). Proměna středovýchodní Evropy …, 2010
32010
Das Reich und das Verhältnis des Piastenstaates zu ihm im Urteil der Chronik des sogenannten Gallus Anonymus
A Pleszczyński
32009
" Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej, 963-1034. Narodziny stereotypu. Postrzeganie i cywilizacyjna klasyfikacja władców polskich i ich kraju", Andzrej Pleszczyński …
A Pleszczyński
Acta Poloniae Historica 99, 193-194, 2009
32009
Boleslaw Chrobry w Czechach. Realizácia idei Sklavinii, czy zwykla ekspansja
A Pleszczyński
GMITEREK, Henryk; IWAŃCZAK, Wojciech (edd.). Polacy w Czechach. Czesi w …, 2004
32004
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20