Follow
Rafał Wisła
Title
Cited by
Cited by
Year
Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie: regulaminy korzystania z wyników prac intelektualnych powstałych w przedsiębiorstwie
D Kasprzycki, A Matczewski, E Okoń-Horodyńska, M Du Vall, R Wisła
Kraków, 2008
392008
Gender, innovative capacity, and the process of innovation: a case of Poland
E Okoń-Horodyńska, A Zachorowska-Mazurkiewicz, R Wisła, ...
Economics & Sociology 9 (1), 2016
242016
Gender in the creation of intellectual property of the selected European Union countries
E Okoń-Horodyńska, A Zachorowska-Mazurkiewicz, R Wisła, ...
Economics & Sociology 8 (2), 2015
162015
Economic transformation in Poland and Ukraine: national and regional perspectives
R Wisła, A Nowosad
Taylor & Francis, 2020
132020
The Solow model of economic growth: application to contemporary macroeconomic issues
P Dykas, T Tokarski, R Wisła
Taylor & Francis, 2023
112023
Pomiar aktywności patentowej gałęzi gospodarki z wykorzystaniem tablic konkordacyjnych
E Okoń-Horodyńska, T Sierotowicz, R Wisła
Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2012
112012
Kapitał intelektualny i jego ochrona
E Okoń-Horodyńska, R Wisła
Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009
112009
New approach to create more effective teams in the innovation process in enterprises
E Okoń-Horodyńska, A Zachorowska-Mazurkiewicz, R Wisła, ...
Journal of Business Economics and Management 21 (3), 805-825, 2020
102020
Leading trends of the information society technology development: case study of IBM
E Okoń-Horodyńska, R Wisła, T Sierotowicz
72013
The socioeconomic impact of COVID-19 on Eastern European countries
P Dykas, R Wisła
Taylor & Francis, 2022
62022
Medical technological specializations of Central and Eastern European regions
R Wisła, T Sierotowicz
Economics & Sociology 9 (3), 2016
62016
Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy
A Nowosad, R Wisła
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016
62016
Measuring Patent Activity of Economic Branches with the Use of Concordance Tables
E Okoń-Horodyńska, T Sierotowicz, R Wisła
62012
Produktywność kapitału a inwestycje zagraniczne w dwubiegunowym modelu wzrostu gospodarczego–analiza konwergencji
K Filipowicz, R Wisła, T Tokarski
Przegląd Statystyczny 62 (1), 5-28, 2015
52015
Regionalne wzorce akumulacji wiedzy technicznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
R Wisła
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2014
52014
BUSINESS STRATEGY OF INNOVATIVE ENTERPRISES-THE CASE OF IBM.
E Okon-Horodynska, R Wisla, T Sierotowicz
Transformations in Business & Economics 10, 2011
52011
Rynek finansowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach 1991 – 2006
R Wisła
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
52008
Structural changes in the Polish and Ukrainian economies against the background of other Central and Eastern European countries
R Wisła, S Chugaievska, A Nowosad, U Turanli
Economic Transformation in Poland and Ukraine, 41-56, 2020
42020
Innovation in the pharmaceutical and medical technologies industries of Poland
R Wisła, T Sierotowicz
World Intellectual Property Organization (WIPO) Economic Research Working …, 2018
42018
Problemy z utrzymaniem i rozwojem zintegrowanej infrastruktury informatycznej i instytucjonalnej dla nauki i edukacji w Polsce
E Okoń-Horodyńska, R Wisła, T Sierotowicz
Wydawnictwo UJ, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20