Obserwuj
Mariusz Jagielski
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie
M Jagielski
Wolters Kluwer, 2010
382010
Are consumer rights human rights
M Jagielska, M Jagielski
European consumer protection. Theory and practice. Cambridge University …, 2012
132012
Prezydent USA jako szef administracji
M Jagielski
Zakamycze, 2000
92000
Ochrona danych osobowych medycznych
K Andres, E Bielak-Jomaa, M Jagielski, P Kawczyński, M Krasińska, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
42018
Konstytucyjna regulacja materii społecznych i gospodarczych (aspekty teoretyczne)
M Jagielski
Gdańskie Studia Prawnicze, 589-602, 2014
42014
Meritum. Ochrona danych osobowych
D Lubasz, M Jagielski
Ochrona danych osobowych, 2020
32020
„Konstytucjonalizacja ochrony prywatności”
M Jagielski
W: Konstytucjonalizm a doktryny polityczno-prawne. Najnowsze kierunki badań …, 2008
32008
Prezydent USA jako szef administracji
J Mariusz
Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2000
32000
" Constitutionalisation" of consumer rights in European and Polish law
M Jagielska, M Jagielski
22010
Możliwości interpretacyjne art. 76 Konstytucji RP w świetle europejskiego prawa ochrony konsumenta
M Jagielska, M Jagielski
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku a członkowstwo Polski w …, 1999
2*1999
Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami
A Cieślik, M Czaplińska, P Fajgielski, M Jagielski, D Karwala, ...
Wolters Kluwer, 2022
2022
‘Good Change’ and Migration Policy in Poland
B Mikołajczyk, M Jagielski
Migrants' Rights, Populism and Legal Resilience in Europe, 236-259, 2022
2022
W poszukiwaniu prawa właściwego dla cywilnoprawnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia RODO (art. 82 RODO)
M Jagielska, M Jagielski
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 28, 51-73, 2021
2021
Digital Revolution and Human Rights: Challenges for the Consumer and Constitutional Protection
M Jagielski
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej po 20 latach obowiązywania, 301-313, 2020
2020
O księgach pamiątkowych
M Jagielska, M Jagielski
Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha …, 2020
2020
Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami
M Jagielski
Wolters Kluwer, 2019
2019
Wspomnienie Profesora Mariusza Jagielskiego o Panu Profesorze Ryszardzie M. Małajnym
M Jagielski
Prz. Prawa Konst 3, 233-234, 2018
2018
Wspomnienie Profesora Mariusza Jagielskiego o Panu Profesorze Eugeniuszu Zwierzchowskim
M Jagielski
Prz. Prawa Konst 3, 191-192, 2018
2018
Ochrona danych osobowych medycznych
K Bielak-Jomaa, A Edyta, M Jagielski, P Kawczyński, M Krasińska, ...
Wydawnictwo C. H. Beck, 2018
2018
Wolność a konstytucjonalizm
M Jagielski
Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym - perspektywa praw …, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20