Dariusz Nowak
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
The selected innovative solutions in UAV control systems technologies
D Nowak, G Kopecki, M Orkisz, T Rogalski, P Rzucidło
Innovative Control Systems for Tracked Vehicle Platforms, 39-56, 2014
62014
Integrated measurement system for UAV
J Pieniążek, P Cieciński, Ł Wałek, D Nowak
2015 IEEE Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace), 431-436, 2015
42015
Komputer pokładowy dla bezzałogowych obiektów latających
D Nowak, T Żabiński
Pomiary Automatyka Robotyka 14 (3), 78-80, 2010
12010
ANALIZA JAKOŚCI STER OWANIA BEZZAŁOGOWYM STATKIEM POWIETRZNYM W PRZYPA DKU ZASTOSOWANIA RED UNDANCJI ANALITYCZNEJ POMIARÓ W
TR Dariusz NOWAK , Andrzej TOMCZYK
Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe 12 (12), 1248-1253, 2016
2016
Analysis of the quality control of UAVs for the case of the analytical redundancy of measurements
D Nowak, A Tomczyk, G Kopecki
AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference, 3217, 2016
2016
Problemy implementacji systemu sterowania lotem na platformę systemu operacyjnego czasu rzeczywistego VxWorks
S Samolej, T Rogalski, D Nowak
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, 515--524, 2013
2013
Autonomiczny system sterowania bezzałogowymi statkami latającymi
D Nowak
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika, 501--513, 2013
2013
Precision of Pilotage as a Function of Pilot Information Workload
J Gruszecki, T Rogalski, D Nowak
AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference, 4492, 2012
2012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–8