KRZYSZTOF KUCHARSKI
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne : komentarz
Z Niewiadomski
47*2019
Prawo budowlane. Komentarz
Z Niewiadomski
312021
Prawo budowlane. Komentarz
Z Niewiadomski
312020
Postępowanie egzekucyjne w admnistracji. Komentarz
R Hauser, M Wierzbowski
13*2021
Aspekty prawne planowania i zagospodarowania przestrzennego
W Szwajdler, T Brzezicki, K Kucharski, A Brzezińska-Rawa, H Nowicki, ...
WOLTERS KLUWER 1, 123-131,142-146, 2013
132013
Istota umowy deweloperskiej
K KUCHARSKI
Rejent 241 (5), 32-51, 2011
42011
Wyłącznie stosowania przepisów ustawy o swobodzie działaności gospodarczej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda
K KUCHARSKI
Państwo a gospodarka. Kierunki zmian w publicznym prawie gospodarczym 2016 …, 2016
22016
Istota wolności działalności gospodarczej
K KUCHARSKI
Przegląd Prawa Publicznego, 48-59, 2011
22011
Ochrona prawna interesu indywidualnego w procesie inwestycyjno-budowlanym dróg publicznych w Polsce. Zagadnienia administracyjnoprawne
K Kucharski
2020
Prawo przedsiębiorców
A Brzezińska-Rawa, K Karpus, K Kucharski, H Nowicki, B Rakoczy, ...
2020
Freedom of business activity in the Polish legal system
K Kucharski
Studia Iuridica Toruniensia 24 (2019), 143-163, 2019
2019
Nowe prawo przedsiębiorców
H Nowicki, P Nowicki, K Kucharski
2019
Wprowadzenie do Prawa przedsiębiorców
H Nowicki, P Nowicki, K Kucharski
Nowe prawo przedsiębiorców 8, 7-17, 2019
2019
Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)
H Nowicki, K Kucharski
Prawo 329, 91-105, 2019
2019
Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców (zagadnienia wybrane)
K Kucharski, H Nowicki
Acta Universitatis Wratislaviensis,, Prawo CCCXXIX 3977 (1), 93-107, 2019
2019
Drogi publiczne w kontekście teorii obszaru specjalnego
K Kucharski
Przegląd Prawa Publicznego 4 (2019), 54-67, 2019
2019
Pojęcie robót budowlanych w systemie prawa zamówień publicznych
K Kucharski, H Nowicki
System zamówień publicznych : wybrane problemy / red. Andrzej Panasiuk, Anna …, 2019
2019
Interes publiczny w sferze reglamentacji działalności gospodarczej : (wybrane zagadnienia)
K Kucharski, H Nowicki
Interes publiczny w sferze reglamentacji działalności gospodarczej …, 2018
2018
Państwo a gospodarka. T. 7: Interes publiczny w prawie gospodarczym
H Nowicki, P Nowicki, K Kucharski
2018
Reglamentacja działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych : zagadnienia wybrane
H Nowicki, K Kucharski
Teka Komisji Prawniczej 11 (1), 271-289, 2018
2018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20