Grzegorz Kozieł
Title
Cited by
Cited by
Year
Algorytmy wyznaczania optymalnej trasy przejazdu
G Kozieł
Logistyka, 3206--3212, 2014
142014
University education tailored to labour market expectations
G Kozieł
Proceedings of the 2012 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON …, 2012
132012
Information security policy creating
G Koziel
Actual Problems of Economics 12, 126, 2011
122011
Fourier transform based methods in sound steganography
G Koziel
Actual Problems of Economics 120 (6), 321-328, 2011
82011
IT studies and IT industry–a case study
G Koziel, M Milosz
EDULEARN14 Proceedings, 5796-5802, 2014
72014
Method of concealing information in sound based on Fourier transform and masking
G Kozieł
Polish Journal of Environmental Studies 18 (3B), 181-186, 2009
62009
Steganographic algorithm of hiding information in sound based on Fourier transform and masking
G Kozieł
Control and Cybernetics 40, 1231-1247, 2011
52011
Increasing steganographic capacity of the MF method
G Koziel
Актуальні проблеми економіки, 367-373, 2012
42012
Simplified steganographic algorithm based on Fourier transform
G Koziel
Advanced Science Letters 20 (2), 505-509, 2014
32014
Comparative analysis of databases working under the control of Windows system
S Stets, G Kozieł
Journal of Computer Sciences Institute 13, 298-301, 2019
22019
An EEG Based Key Generation Cryptosystem using Diffie-Hellman And AES
SE Tuiri, N Sabil, N Benamar, CA Kerrache, G Koziel
2019 2nd IEEE Middle East and North Africa COMMunications Conference …, 2019
22019
Adult motivation to study of new information technologies–research results
M Milosz, G Koziel
EDULEARN14 Proceedings, 5792-5795, 2014
22014
Analiza porównawcza rozwiązań wykorzystywanych w testowaniu automatycznym
AD Wac, TK Watras, G Kozieł
Journal of Computer Sciences Institute 15, 2020
12020
Projekt systemu wspomagającego ratownictwo górskie
A Dzadz, G Kozieł
Logistyka, 2014
12014
Steganography usage to control multimedia stream
G Koziel
Advances in Science and Technology Research Journal 8 (21), 2014
12014
Przezroczystość danych ukrytych w sygnale audio
G Kozieł
Pomiary Automatyka Kontrola 58, 972-974, 2012
12012
Zastosowanie transformaty Fouriera w steganografii dźwięku
G Kozieł
Studia Informatica 32 (2A), 541-552, 2011
12011
A new method for computer sound steganography based on Fourier transform and frequency masking
V Harbarchuk, G Koziel
Актуальні проблеми економіки 12, 240-250, 2009
12009
The Review of Sound-based Steganographic Techniques
V Harbarchuk, G Kozieł
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, 2008
12008
Comparative analysis of solutions used in Automated Testing of Internet Applications
M Psujek, A Radzik, G Kozieł
Journal of Computer Sciences Institute 18, 7-14, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20