Mirosław Piotr Kruk
Mirosław Piotr Kruk
Profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Kustosz dyplomowany Muzeum Narodowego w Krakowie
Verified email at ug.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Burial practices in Byzantine Greece: archaeological evidence and methodological problems for its interpretation
N Poulou-Papadimitriou, E Tzavella, J Ott
Roma, Constantinople and Newly-Converted Europe, Krakow, 377-428, 2012
202012
Sacralia Ruthenica
MP Kruk, A Sulikowska-Gąska, M Wołoszyn
Early Ruthenian and Related Metal and Stone Items in the National Museum in …, 2006
92006
Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z Dzieciatkiem w wieku XV i XVI
MP Kruk
Uniwersytet Jagielloski, Krakow, 2000
72000
Ikony-obrazy w świątyniach rzymsko-katolickich dawnej Rzeczypospolitej (Biblioteka Tradycji; 105)
MP Kruk
Collegium Collumbinum, 2011
52011
V czy VI Republika
M Kruk
Rozważania wstępne o kierunku zmian Konstytucji Francuskiej i ich znaczeniu …, 2008
52008
Stan badań nad zachodnioruskim malarstwem ikonowym XV–XVI wieku
M Kruk
JK Ostrowski, Kraków, 29-55, 1996
51996
Ikony-enkolpiony ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, cat
P Grotowski, MP Kruk, M Paszkowski
VI 90, 58-59, 0
5
Malowidła" Graeco opere" fundacji Jagiellonów jako postulat unii państwowej i kościelnej oraz jedności Kościoła
MP Kruk
42017
Similarity and provenance of underpainting chalk grounds based on their nannofossil assemblages cluster analysis
M Kędzierski, MP Kruk
Journal of Cultural Heritage 34, 13-22, 2018
32018
Sacralia Ruthenica: dzieła staroruskie bądź z Rusią związane z metalu i kamienia w Muzeum Narodowym w Krakowie i Muzeum Narodowym w Warszawie
MP Kruk, A Sulikowska, M Wołoszyn
Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2006
32006
MA‐XRF study of 15th–17th century icons from the collection of the National Museum in Krakow, Poland
M Walczak, D Tarsińska‐Petruk, M Płotek, M Goryl, MP Kruk
X‐Ray Spectrometry 48 (4), 303-310, 2019
22019
The lost (?) pride and joy of Polish archaeologists. Finds of orthodox devotional objects from Poland (10th-13th Century)
MP Kruk, M Wołoszyn
22nd International Congress of Byzantine Studies, 2011
22011
Matka Boska z Dzieciątkiem w otoczeniu archaniołów (XIII-517): enkolpion w zbiorach Fundacji Książąt Czartoryskich
M Salamon, M Kruk
Rozprawy Muzeum Narodowego w Krakowie. Seria Nowa 4, 2011
22011
Balkan Elements in Orthodox Church Painting of the Post-Byzantine Period in Central Europe
W Deluga, MP Kruk
Eastern European Archaeological Magazine 3 (10), 1-32, 2001
22001
Święta Katarzyna Aleksandryjska i inni święci wschodni w kulcie i sztuce europejskiej u schyłku średniowiecza i na progu czasów nowożytnych
MP Kruk
12018
Grzech, zło i sąd w myśli oraz sztuce bizantyjskiej i ruskiej
MP Kruk
Muzeum Narodowe, 2016
12016
BiSerica ortodoXă din luJeni
MP KruK
Schola. arS. hiStoria, 129, 2014
12014
Monogram Chrystusa, II., W ikonografii
MP Kruk
Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2009
12009
Nicolaus Copernicus’s Signet Seal. The Slavs and Apollo Kitharoidos
MP Kruk
2019
Czy w ortodoksyjnych ikonach był obrazowany Czyściec? Kilka uwag na temat domniemanych idei i motywów zachodnich w ruteńskich ikonach Sądu Ostatecznego
MP Kruk
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20