Ewa Burszta-Adamiak
Title
Cited by
Cited by
Year
Modelling of green roofs' hydrologic performance using EPA's SWMM
E Burszta-Adamiak, M Mrowiec
Water Science and Technology 68 (1), 36-42, 2013
1582013
Analysis of the retention capacity of green roofs
E Burszta-Adamiak
Journal of Water and Land Development, 3-9, 2012
322012
Analysis of stormwater retention on green roofs
E Burszta-Adamiak
Archives of Environmental Protection 38 (4), 3-13, 2012
212012
Evaluation of relationship between air pollutant concentration and meteorological elements in winter months
E Burszta-Adamiak, M Biniak-Pieróg, A Żyromski, Z Zamiar
Journal of Water and Land Development, 2014
192014
Hydrological performance of green roofs in the context of the meteorological factors during the 5‐year monitoring period
E Burszta‐Adamiak, J Stańczyk, J Łomotowski
Water and Environment Journal 33 (1), 144-154, 2019
152019
Zielone dachy jako rozwiązania poprawiające gospodarkę wodami opadowymi w miastach
E Burszta-Adamiak, J Łomotowski, P Wiercik
Inżynieria ekologiczna, 2014
152014
Kanalizacja
A Bolt, E Burszta-Adamiak, K Gudelis-Taraszkiewicz, Z Suligowski, ...
Projektowanie, wykonanie, eksploatacja. Piaseczno: Seidel-Przywecki Sp. z oo, 2012
142012
Empiryczna weryfikacja formuły Błaszczyka do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego
P Licznar, K Siekanowicz-Grochowina, M Oktawiec, A Kotowski, ...
Ochrona Środowiska 40 (2), 2018
132018
Zielone dachy jako element zrównoważonych systemów odwadniających na terenach zurbanizowanych
E Burszta-Adamiak
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 2014
132014
Kanalizacja: projektowanie, wykonanie, eksploatacja.
A Bolt, E Burszta-Adamiak, K Gudelis-Taraszkiewicz, Z Suligowski
Wydaw. Seidel–Przywecki, 2012
122012
Criteria for identifying maximum rainfall determined by the peaks-over-threshold (POT) method under the Polish Atlas of Rainfall Intensities (PANDa) project
E Burszta-Adamiak, P Licznar, J Zaleski
Meteorology Hydrology and Water Management. Research and Operational …, 2019
112019
Wody opadowe w miastach
E Burszta-Adamiak
Rynek Instalacyjny, 35-38, 2012
92012
Retencja wód opadowych na dachach zielonych w warunkach wrocławskich
E Burszta-Adamiak
Gaz, woda i technika sanitarna, 21-24, 2010
92010
Simplified direct water footprint model to support urban water management
W Fialkiewicz, E Burszta-Adamiak, A Kolonko-Wiercik, A Manzardo, ...
Water 10 (5), 630, 2018
82018
Katalog dobrych praktyk–zasady zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi pochodzącymi z nawierzchni pasów drogowych
K Lejcuś, E Burszta-Adamiak, J Dąbrowska, K Wróblewska, H Orzeszyna, ...
Wydział Inżynierii Miejskiej, Wrocław 12, 37-98, 2017
82017
Metody zwiększania retencji wodnej na terenach zurbanizowanych
A Bogacz, P Wozniczka, E Burszta-Adamiak, K Kolasinska
Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 22 (1 [59]), 2013
82013
Gospodarowanie wodami opadowymi na dachu zielonym
E Burszta-Adamiak
Wodociągi-Kanalizacja, 28-31, 2012
72012
Zagospodarowanie spływów opadowych za pomocą systemów bioretencji
E Burszta-Adamiak
Rynek Instalacyjny, 91-93, 2011
72011
Empiryczna weryfikacja modelu Bogdanowicz-Stachý do obliczania wartości natężenia deszczu miarodajnego
P Licznar, A Kotowski, K Siekanowicz-Grochowina, M Oktawiec, ...
Ochrona Środowiska 40 (3), 2018
52018
Analysis of the properties and particle size distribution of spent filter backwash water from groundwater treatment at various stages of filters washing
P Wiercik, K Matras, E Burszta-Adamiak, M Kuśnierz
Inżynieria i Ochrona Środowiska 19, 2016
52016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20