Jarosław Michał Nazarczuk
Title
Cited by
Cited by
Year
Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski
JM Nazarczuk
Wyd. UWM w Olsztynie, 2013
652013
Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę polski i jej regionów
JM Nazarczuk
Fundacja" Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", 2013
28*2013
Efektywność pomocy publicznej udzielonej w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce
JM Nazarczuk
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013
182013
Local determinants of foreign direct investment in Poland: the role of relative distance
JM Nazarczuk, A Krajewska
Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy 13 (1), 73-88, 2018
132018
The geography of openness to foreign trade in Poland: The role of special economic zones and foreign-owned entities
JM Nazarczuk, S Umiński
Bulletin of Geography. Socio-economic series 39 (39), 97-111, 2018
132018
Postrzeganie pomocy publicznej w SSE jako instrumentu pozyskiwania bezpośrednich inwestycji zagranicznych
JM Nazarczuk, R Kisiel
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia 44 (1), 7-16, 2013
122013
Regional distance: the concept and empirical evidence from Poland
JM Nazarczuk
Bulletin of Geography. Socio–economic Series 28, 129-141, 2015
102015
Działania władz lokalnych gmin województwa warmińsko-mazurskiego w aspekcie przyciągania inwestorów zewnętrznych
W Lizińska, J Nazarczuk
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008
82008
The impact of special economic zones on export behaviour. Evidence from Polish firm-level data
JMN Nazarczuk
72018
Specjalne strefy ekonomiczne motorem wzrostu w czasach kryzysu?
JM Nazarczuk
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 241-250, 2013
62013
The role of specialisation in the export success of Polish counties in 2004-2015
JM Nazarczuk, S Umiński, K Gawlikowska-Hueckel
Entrepreneurial Business and Economics Review, 2018
52018
Oddziaływanie Specjalnych Stref Ekonomicznych na sytuację na rynku pracy
M Cicha-Nazarczuk, JM Nazarczuk
Studia Prawno-Ekonomiczne 102, 173-185, 2017
52017
Zróżnicowanie kapitału ludzkiego w regionach Polski
JM Nazarczuk, M Cicha-Nazarczuk
Uniwersytet Szczeciński, 2014
52014
Bariery lokalizacji inwestycji na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego
W Lizińska, JM Nazarczuk
WSAP, 2007
52007
Determinants of the spatial distribution of exporters in regions: the role of ownership
JM Nazarczuk, S Umiński, T Brodzicki
The Annals of Regional Science, 1-28, 2019
4*2019
Spatial concentration of businesses with foreign capital in the capital cities of the Polish voivodeships and their agglomerations from 1995-2016
R Kisiel, A Krajewska, JM Nazarczuk
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 16 (4), 2017
42017
Level of Investment Attractiveness and Scale of Foreign Investments During the Years 2005–2006,„
JM Nazarczuk, W Lizińska
Olsztyn Economic Journal 4 (1), 125-137, 2009
42009
Wybrane aspekty konkurencyjności polskiej gospodarki
JM Nazarczuk
Konkurencyjność gospodarki Polski, 28-38, 2008
42008
Wpływ SSE na sytuację na powiatowych rynkach pracy - wnioski z modeli panelowych
JM Nazarczuk, M Cicha-Nazarczuk
Studia Ekonomiczne 292, 116-132, 2016
32016
Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Polski w latach 2001–2010, w kontekście modelu wzrostu Solowa
R Marks-Bielska, JM Nazarczuk
OPTIMUM 2, 21-33, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20