Hubert Izdebski
Hubert Izdebski
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Zweryfikowany adres z swps.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Administracja publiczna
H Izdebski, M Kulesza
Zagadnienia ogólne, Warszawa, 2004
5902004
Samorząd terytorialny
H Izdebski
Podstawy ustroju i działalności, 2009
469*2009
Historia administracji
H Izdebski
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984
1851984
Od administracji publicznej do public governance
H Izdebski
Zarządzanie Publiczne/Public Governance 1, 7-20, 2007
1842007
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce
J Bober, J Hausner, H Izdebski, W Lachiewicz, S Mazur, A Nelicki, ...
Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Fundacja Gospodarki …, 2013
121*2013
Fundamenty współczesnych państw
H Izdebski
Wydawnictwo Prawnicze" LexisNexis", 2007
972007
Doktryny polityczno-prawne: fundamenty współczesnych państw
H Izdebski
LexisNexis Polska, 2012
732012
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania
J Bober, J Hausner, H Izdebski, W Lachiewicz, S Mazur, A Nelicki, ...
Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet …, 2013
612013
Introduction to public administration and administrative law
H Izdebski
Wydawnictwo" Liber", 2006
582006
Prawo o szkolnictwie wyższym
H Izdebski, J Zieliński
Komentarz, Warszawa, 2015
552015
Historia myśli politycznej i prawnej
H Izdebski
CH Beck, 2001
552001
Elementy teorii i filozofii prawa
H Izdebski
LexisNexis, 2008
542008
Zagospodarowanie przestrzenne
H Izdebski, A Nelicki, I Zachariasz
Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego, Ernst …, 2007
522007
Ustawa o działalności pożytku publicznego io wolontariacie
H Izdebski
Komentarz, Warszawa, 2003
472003
Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa
M Dercz
Iuris, 2001
472001
Ideologia i zagospodarowanie przestrzeni: doktrynalne prawno-polityczne uwarunkowania urbanistyki i architektury
H Izdebski
LEX a Wolters Kluwer business, 2013
452013
Fundacje i stowarzyszenia: z komentarzem i skorowidzem
H Izdebski
Transit, 1997
451997
Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania
J Hausner, H Izdebski, W Lachiewicz, M Mączyński, S Mazur, A Nelicki, ...
Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Uniwersytet …, 2013
442013
Zagospodarowanie przestrzenne: polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego
H Izdebski, A Nelicki, I Zachariasz
Ernst & Young, 2007
372007
Kulesza m
H Izdebski
Administracja publiczna–zagadnienia ogólne, 1999
311999
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20