Follow
Maciej Lewandowski-Szewczyk
Maciej Lewandowski-Szewczyk
Politechnika Gdańska (Gdansk University of Technology)
Verified email at pg.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Micromechanical analysis of friction anisotropy in rough elastic contacts
S Stupkiewicz, MJ Lewandowski, J Lengiewicz
International Journal of Solids and Structures 51 (23-24), 3931-3943, 2014
392014
Size effects in wedge indentation predicted by a gradient-enhanced crystal-plasticity model
MJ Lewandowski, S Stupkiewicz
International Journal of Plasticity 109, 54-78, 2018
362018
Elastic-plastic properties of metal matrix composites: Validation of mean-field approaches
M Kursa, K Kowalczyk-Gajewska, MJ Lewandowski, H Petryk
European Journal of Mechanics-A/Solids 68, 53-66, 2018
242018
Numerical analysis of influence of intermediate stiffeners setting on the stability behaviour of thin-walled steel tank shell
MJ Lewandowski, M Gajewski, M Gizejowski
Thin-Walled Structures 90, 119-127, 2015
142015
Non-standard contact conditions in generalized continua: microblock contact model for a Cosserat body
MJ Lewandowski-Szewczyk, S Stupkiewicz
International Journal of Solids and Structures 202, 881-894, 2020
102020
The Material Anisotropy Influence on Modelling of Rutting Test with Application of Linear Viscoelasticity Constitutive Equations
M Lewandowski, M Gajewski, S Jemioło
Procedia Engineering 91, 93-98, 2014
32014
Linear viscoelastic transversely isotropic model based on the spectral decomposition of elasticity tensors
MJ Lewandowski-Szewczyk, B Grzeszykowski, MD Gajewski
International Journal of Solids and Structures 282, 112457, 2023
12023
Implementacja i zastosowanie relacji konstytutywnych lepko-sprężystości materiałów izotropowych io symetrii kubicznej w quasistatycznych zagadnieniach brzegowych
M Lewandowski, MD Gajewski, S Jemioło
XXII Slovak-Polish-Russian Seminar" Theoretical foundation of civil engineering", 2013
12013
Implementation of linear viscoelestic cubic symmetry constitutive relationships in FEM
S Jemioło, M Lewandowski, MD Gajewski
Warsaw University of Technology, 2013
12013
Analiza stateczności stalowego płaszcza przeciwpożarowego zbiornika na wodę
M Lewandowski, M Gajewski, M Giżejowski
Inżynieria i Budownictwo 69 (10), 539--544, 2013
12013
Analiza porównawcza normowych metod obliczania i projektowania na przykładzie zbiornika cylindrycznego z dachem stałym
M Lewandowski
Instytut Inżynierii Budowlanej, 2012
12012
Load introduction to composite columns revisited—Significance of force allocation and shear connection stiffness
B Grzeszykowski, MJ Lewandowski-Szewczyk, M Niedośpiał
Engineering Structures 295, 116800, 2023
2023
Minimal Gradient-enhancement of Crystal Plasticity for Modelling of the Indentation Size Effect
S STUPKIEWICZ, MJ LEWANDOWSKI, H PETRYK
Book of Abstracts, 10, 2018
2018
Implementation of linear viscoelastic models to anisotropic materials
M Lewandowski
Instytut Inżynierii Budowlanej, 2014
2014
Impementacja modelu anizotropowej lepko-sprężystości w systemie MES ABAQUS
S Jemioło, M Lewandowski, MD Gajewski
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2013
2013
II UOGÓLNIENIE STANDARDOWEGO MODELU LINIOWEJ LEPKOSPRĘŻYSTOŚCI NA MATERIAŁY O SYMETRII REGULARNEJ
S JEMIOŁO, M LEWANDOWSKI
DEFORMACJE I WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW KONSTRUKCJI, 31, 0
MODELLING OF WEDGE INDENTATION USING A GRADIENT-ENHANCED CRYSTAL-PLASTICITY MODEL
MJ Lewandowski, S Stupkiewicz
VALIDATION OF MEAN-FIELD APPROACHES FOR THE DESCRIPTION OF ELASTIC-PLASTIC TWO-PHASE COMPOSITES
M Kursa, K Kowalczyk-Gajewska, MJ Lewandowski, H Petryk
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18