Adil Korkmaz
Adil Korkmaz
Zweryfikowany adres z akdeniz.edu.tr
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Türkiye Ekonomisinde Finansal Krizler: Bir Faktör Analizi Uygulamasi
S IŞIK, K Duman, A Korkmaz
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 19 (1), 2004
1072004
Kadın akademisyenler
Ö Özkanlı, A Korkmaz
Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 2000
582000
Turkish women in academic life: Attitude measurement towards gender discrimination in academic promotion and administration
Ö Özkanlı, A Korkmaz
Emerging Economies, Academy of Business Administrative Sciences 2000 …, 2000
262000
Academic women in Turkey: The structure of attitudes towards role conflict
Ö Özkanlı, A Korkmaz
The Global Awareness Society International Ninth Annual International …, 2000
192000
Faktör analizi ve parametrik olmayan teknikler ile ceza yargılama sürecinin son oluşturma sürecinin incelenmesi
A Korkmaz
Basılmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, 2000
142000
Olasılık kuramının doğuşu
A KORKMAZ
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 60 (2), 171-193, 2005
82005
Kadın Akademisyenler
Ö ÖZKANLI, A KORKMAZ
AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Yayın, 2000
62000
Türkiye ve Üye Ülkelerin AB-2020 Stratejisi Göstergeleri Açısından Kümelenmesi
SM AYKIN, A KORKMAZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 9 (1), 7-20, 2014
52014
Türkiye ekonomisinde büyümenin dinamiği olarak enerji
AE ÇAĞLAR, Y KUBAR, A KORKMAZ
Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (36 …, 2017
32017
CEZA YARGILAMA SÜRECİNDE SON SORUŞTURMA DÖNEMİNİN İNCELENMESİ.
A KORKMAZ, S GÜNAY
Akdeniz University Faculty of Economics & Administrative Sciences Faculty …, 2001
22001
Olasılık: Janus yüzlülüğün eski ve yeni görünümleri
A Korkmaz, A Ayşenur
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 4 (1), 81-92, 2019
12019
Clustering Turkey and the Member States in Terms of EU-2020 Strategy Indicators
SM Aykin, A Korkmaz
ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY …, 2014
12014
Model Selection by Friedman Statistics
A Korkmaz, MB Onemli
Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, 2011
12011
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FİNANSAL KRİZLER: BİR FAKTÖR ANALİZİ UYGULAMASI
A Korkmaz, K Duman, S Işık
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2004
12004
AN ANALYSIS PERTAINING TO THE COMPARISON BETWEEN THE EUROPEAN UNION MEMBER STATES AND TURKEY WITHIN THE SCOPE OF MAASTRICHT CRITERIA
M Genc, SM Aykin, A Korkmaz, S Yilmaz
JOURNAL OF SMART ECONOMIC GROWTH 4 (2), 1-22, 2019
2019
Bir Olasılıktan Ötekine Köprü
A Korkmaz
IBAD Sosyal Bilimler Dergisi, 143-151, 2019
2019
ORTALAMA YARGILAMA SÜRESİ KESTİRİMİNDE YENİ YÖNTEM ÖNERİLERİ
A KORKMAZ, A Ayşenur
Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD) 3 (2), 853-862, 2019
2019
Political Business Cycle on the Agricultural Supports in Turkey
MB ONEMLI, A KORKMAZ
Eurasian Journal of Business and Economics 8 (15), 167-184, 2015
2015
A NON-ELEMENTARY PROOF BY DIFFERENTIAL EQUATION FOR THE CENTRAL LIMIT THEOREM.
A Korkmaz, M Burak Önemli
Pakistan Journal of Statistics 29 (3), 2013
2013
Doğrusal Cebir (Matris ve Determinant)
C Yılmaz, HA Çabuk, A Ergülen, A Korkmaz, A Çağlar, EÖ Güler, ...
Lisans Yayıncılık, 2011
2011
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20