Obserwuj
Marek Świerczyński
Marek Świerczyński
Professor of Civil Law and Private International Law, University of Cardinal Stefan Wyszynski
Zweryfikowany adres z uksw.edu.pl - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo farmaceutyczne
M Krekora, M Świerczyński, E Traple
Lex a Wolters Kluwer business, 2012
212012
Prawo reklamy i promocji
E Traple, J Adamczyk, P Barta, X Konarski, W Kulis, P Litwiński, Z Okoń, ...
Warszawa, 2007
132007
Prawo farmaceutyczne: zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne
M Krekora, M Świerczyński, E Traple
Wolters Kluwer Polska, 2008
112008
Is revision of the council of Europe guidelines on electronic evidence already needed?
R Jokubauskas, M Świerczyński
Utrecht Law Review 16 (1), 2020
82020
Prawo prywatne międzynarodowe: komentarz
E Figura-Góralczyk, J Górecki, K Grzybczyk, M Jagielska, A Juryk, W Klyta, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
82018
Naruszenie prawa własności intelektualnej w prawie prywatnym międzynarodowym
M Świerczyński
Wolters Kluwer, 2013
82013
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
J Gołaczyński, K Kowalik-Bańczyk, A Majchrowska, M Świerczyński
Komentarz. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
82009
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych: wybrane zagadnienia
M Bargiel-Kaflik, M Chodorowski, M Cwener, A Grzelak, M Gumularz, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2017
72017
Impact of the Council of Europe guidelines on electronic evidence in civil and administrative law
R Jokubauskas, M Świerczyński
Global journal of comparative law 9 (1), 1-16, 2020
62020
Wpływ statutu rzeczowego na rozstrzyganie spraw spadkowych–na styku statutów.
Ł Żarnowiec, M Świerczyński, W Klyta
Wydawnictwo CH Beck, 2018
62018
w: System Prawa Prywatnego, T. 20B, Prawo prywatne międzynarodowe, red
J Pazdan, M Świerczyński
M. Pazdan, Legalis, 2015
62015
Reklama produktów leczniczych według znowelizowanej ustawy–Prawo farmaceutyczne
M Świerczyński
Monitor Prawniczy, 2003
62003
Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1215/2012: komentarz
J Gołaczyński, Ł Goździaszek, P Rodziewicz, M Świerczyński, M Zalisko
Wydawnictwo CH Beck, 2015
52015
Electronic Evidence in Intellectual Property Disputes under the Council of Europe's Guidelines
M Swierczynski, R Jokubauskas
Masaryk UJL & Tech. 14, 303, 2020
42020
Moc dowodowa dokumentu elektronicznego w postępowaniu cywilnym
D Szostek, M Świerczyński
Monitor Prawniczy, 2007
42007
Prawo Internetu, pod red
P Podrecki, Z Okoń, P Litwiński, M Świerczyński, T Targosz, M Smycz, ...
P. Podreckiego, Warszawa, 2004
42004
MERITUM Ochrona danych osobowych
D Lubasz, E Bielak-Jomaa, I Bogucka, J Byrski, W Chomiczewski, ...
Wolters Kluwer Polska, 2020
32020
Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne
M Świerczyński
Wolters Kluwer, 2016
3*2016
W odpowiedzi na ankietę skierowaną do państw członkowskich Unii, dotyczącą stosowania Rozporządzenia nr 864/2007 o prawie właściwym dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II)
M Pazdan, M Jagielska, W Kurowski, M Świerczyński, ...
32013
Prawo właściwe dla zobowiązań deliktowych wynikających z naruszenia zasad ochrony danych osobowych przyjętych w RODO
M Świerczyński
Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego 27, 39-59, 2020
22020
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20