Beata Kowalska
Beata Kowalska
Verified email at pollub.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Structure and microbial diversity of biofilms on different pipe materials of a model drinking water distribution systems
A Rożej, A Cydzik-Kwiatkowska, B Kowalska, D Kowalski
World Journal of Microbiology and Biotechnology 31 (1), 37-47, 2015
782015
Water demand forecasting by trend and harmonic analysis
E Kozłowski, B Kowalska, D Kowalski, D Mazurkiewicz
Archives of Civil and Mechanical Engineering 18 (1), 140-148, 2018
402018
Processing aspects of pvT relationship.
B Kowalska
Polimery 51, 2006
322006
Organic compounds migrating from plastic pipes into water
B Kowalska, D Kowalski, A Rożej
Journal of Water Supply: Research and Technology—AQUA 60 (3), 137-146, 2011
312011
Monitoring of water distribution system effectiveness using fractal geometry
D Kowalski, B Kowalska, M Kwietniewski
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences 63 (1), 155–-161, 2015
282015
Distance and time of water effluence on soil surface after failure of buried water pipe. Laboratory investigations and statistical analysis
M IwAnek, B Kowalska, M Hawryluk, K Kondraciuk
Eksploatacja i Niezawodność 18 (2), 2016
262016
Some issues concerning the problems of water quality modeling in distribution systems
A Musz, B Kowalska, MK Widomski
Ecological Chemistry and Engineering S 16 (S2), 175-182, 2009
212009
Chlorine decay in water distribution systems
B Kowalska, D Kowalski, A Musz
Environment Protection Engineering 32 (2), 5-16, 2006
212006
Binary linear programming as a decision-making aid for water intake operators
E Kozłowski, D Mazurkiewicz, B Kowalska, D Kowalski
International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering …, 2017
202017
Application of a multidimensional scaling method to identify the factors influencing on reliability of deep wells
E Kozłowski, D Mazurkiewicz, B Kowalska, D Kowalski
International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering …, 2018
142018
Impact assessment of distribution network layout on the reliability of water delivery
D Kowalski, B Kowalska, T Bławucki, P Suchorab, K Gaska
Water 11 (3), 480, 2019
132019
The optimisation of a water distribution system using Bentley WaterGEMS software
K Świtnicka, P Suchorab, B Kowalska
ITM Web of Conferences 15, 03009, 2017
132017
Numerical investigations of water outflow after the water pipe breakage
P Suchorab, B Kowalska, D Kowalski
Rocznik Ochrona Środowiska 18 (2), 416-427, 2016
132016
WPŁYW MATERIAŁU RUROCIĄGÓW WYKONANYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH NA JAKOŚĆ WODY WODOCIĄGOWEJ. PRZEGLĄD LITERATURY IMPACT OF PLASTIC PIPE MATERIAL ON WATER QUALITY.
M Anna, K Beata
132009
Study on crystallization of polymers during the injection molding
B Kowalska
Polimery 52 (2), 83-87, 2007
122007
Wpływ różnych czynników na awaryjność sieci wodociągowej w układzie przestrzennym–studium przypadku
M Iwanek, B Kowalska, D Kowalski, M Kwietniewski, K Miszta-Kruk, ...
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury 32 (62), 167-183, 2015
112015
Ocena wpływu wykładziny cementowej w rurociągach żeliwnych na jakość przesyłanej nimi wody-badania wstępne
B Kowalska, D Kowalski, M Kwietniewski, A Musz, J Wąsowski
Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 13-17, 2010
102010
Analiza uszkodzeń sieci wodociągowej Lublina, w latach 2008-2010
D Kowalski, B Kowalska, M Kwietniewski, A Wdowiak
Instal, 92--95, 2014
92014
Badanie współczynników chropowatości zastępczej wybranych rurociągów rzeczywistej sieci wodociągowej
E Hołota, B Kowalska, D Kowalski
Instal, 2013
92013
Koncepcja wdrożenia ZSZIT w wybranym przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej
M Kwietniewski, B Kowalska, D Kowalski, K Wróbel
Gaz, woda i technika sanitarna, 171-175, 2012
92012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20