Marek Orkisz
Marek Orkisz
Zweryfikowany adres z prz.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Modeling of turbine engine axial-flow compressor and turbine characteristics
M Orkisz, S Stawarz
Journal of Propulsion and Power 16 (2), 336-339, 2000
442000
Modelowanie turbinowych silników odrzutowych
M Muszyński, M Orkisz
Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa, 1997
31*1997
Podstawy doboru turbinowych silników odrzutowych do płatowca: praca zbiorowa
M Orkisz
Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa, 2002
25*2002
Fracture analysis of a turbine casing
L Witek, M Orkisz, P Wygonik, DN Musili, T Kowalski
Engineering Failure Analysis 18 (3), 914-923, 2011
192011
Wybrane zagadnienia z teorii turbinowych silników odrzutowych
M Orkisz
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 1995
171995
fatigue teStS of Motor glider Wing’S coMpoSite Spar badania zMęczenioWe koMpozytoWego dźWigara Skrzydła MotoSzyboWca
M OrkISZ, Ł ŚwIęch, J ZacharZewSkI
SPIS TREŚCI-CONTENTS 14 (3), 228, 2012
132012
Effect of maglev on aircraft characteristics (geometrics, weight, aerodynamics, flight performance)
A Majka, Z Klepacki, M Orkisz, J Pawluczy-Majka, P Wygonik, K Sibilski, ...
Deliverable D 2, 2013
112013
Aircraft weight breakdown and energy balance calculation
A Majka, Z Klepacki, M Orkisz, J Pawluczy-Majka, P Schmollgruber, ...
Deliverable D 2, 2011
92011
A review of selected alternative propulsion systems for UAV applications
R Jakubowski, M Orkisz, T Wołoszyn, P Wygonik
Zeszyty Naukowe/Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych, 2015
72015
Preliminary analysis of two combustors turbofan engine
R Jakubowski, M Orkisz, P Wygonik
Journal of KONES 20, 2013
72013
Napęd lotniczy typu „bypass”
M Kowalski, M Orkisz, S Szczeciński
Avionic drive of the ‘bypass’ type). WPT 3, 1993
71993
The selected innovative solutions in UAV control systems technologies
D Nowak, G Kopecki, M Orkisz, T Rogalski, P Rzucidło
Innovative Control Systems for Tracked Vehicle Platforms, 39-56, 2014
62014
Analysis of the application of distributed propulsion to the AOS H2 motor glider
M Kuźniar, M Orkisz
Journal of KONES 26, 2019
42019
3E–A new paradigm for the development of civil aviation
M KUŹNIAR, M Orkisz
Combust. Engines 181, 3-10, 2020
32020
The Airspeed Automatic Control Algorithm for Small Aircraft
S Samolej, M Orkisz, T Rogalski
Advanced Technologies in Practical Applications for National Security, 157-168, 2018
32018
Multidisciplinary design and optimization of gas turbine engine low pressure turbine at preliminary design stage
W Bar, M Orkisz, H Moustapha
Journal of KONES 21, 2014
32014
Regionalne porty lotnicze szansą rozwoju systemu transportu samolotami lekkimi
M Orkisz, A Majka
Przegląd Komunikacyjny, 48-53, 2012
32012
Modeling of turbine engine axial-flow compressor and turbine characteristics
M Orkisz, S Stawarz
Engineering Transactions/Rozprawy Inzynierskie 45 (3), 363-373, 1997
31997
Simulation analysis of the influence of variation in some selected design and control parameters on the acceleration time of a turbojet engine
M Orkisz
Polish Academy of Sciences, Institute of Fundamental Technological Research …, 1991
31991
Comparative analysis of pollutants emission by classical and distributed propulsions applied on the AOS motor glider
M Orkisz, P Wygonik, M Kuźniar, M Kalwara
Combustion Engines 58, 2019
22019
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20