Obserwuj
Jarosław Kostrubiec
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Zasady ustroju politycznego państwa
M Bożek, M Karpiuk, J Kostrubiec, K Walczuk
Polskie Wydawnictwo Prawnicze IURIS, 2012
432012
Służby specjalne w strukturze władz publicznych: Zagadnienia prawnoustrojowe
M Czuryk, M Karpiuk, J Kostrubiec, M Bożek
Wolters Kluwer, 2014
41*2014
The Role of Public Order Regulations as Acts of Local Law in the Performance of Tasks in the Field of Public Security by Local Self-government in Poland
J Kostrubiec
Lex localis-Journal of Local Self-Government 19 (1), 111-129, 2021
352021
The legal status of local self-government in the field of public security
M Czuryk, J Kostrubiec
Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 41 (1), 33-47, 2019
292019
The legal status of public entities in the field of cybersecurity in Poland
K Chałubińska-Jentkiewicz, M Karpiuk, J Kostrubiec
Maribor, 2021
272021
The Voivodeship Governor’s role in health safety
M Karpiuk, J Kostrubiec
Studia Iuridica Lublinensia 27 (2), 65, 2018
272018
Rechtsstatus der territorialen Selbstverwaltung in Polen
M Karpiuk, J Kostrubiec
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2017
262017
Zawód zaufania publicznego. Przyczynek do dyskusji
J Kostrubiec, L Grzonka
Studia Iuridica Lublinensia 9, 25 – 34, 2007
18*2007
Nauka o państwie w myśli Georga Jellinka
J Kostrubiec
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
162015
Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order
J Kostrubiec
Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 16 (5), 35-42, 2018
152018
Próba współczesnej interpretacji klasycznej definicji państwa Georga Jellinka
J Kostrubiec
Doktryny polityczne i prawne u progu XXI wieku, Wrocław: Wydawnictwo Kolonia …, 2001
122001
Zadania i kompetencje samorządu terytorialnego w zakresie administracji rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,[in:] Zadania i kompetencje samorządu …
J Kostrubiec
M. Karpiuk, M. Mazuryk, I. Wieczorek, Łódź, 2017
112017
Elementy nauki o państwie i polityce
L Dubel, J Kostrubiec, G Ławnikowicz, Z Markwart
Warszawa: PWN, 2011
112011
Political Freedoms and Rights in Relation to the COVID-19 Pandemic in Poland and Hungary in a Comparative Legal Perspective
I Hoffman, J Kostrubiec
Białostockie Studia Prawnicze 27 (2), 31-53, 2022
92022
Administracja ogólna w myśli prawniczej Drugiej Rzeczypospolitej
J Kostrubiec
92019
Podstawy teorii prawa w legislacji administracyjnej,[w:] M
J Kostrubiec
Karpiuk, J. Kostrubiec, M. Paździor, K. Popik-Chorąży, K. Sikora, Legislacja …, 2013
92013
Samorząd terytorialny
J Kostrubiec
Elementy nauki o państwie i polityce, 2011
82011
Georg Jellinek–klasyk niemieckiej nauki o państwie (w 95. rocznicę śmierci)
J Kostrubiec
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2006
82006
Local Self-Government in Europe
B Brezovnik, I Hoffman, J Kostrubiec, J Intézet
Lex Localis, 2021
72021
Status of a Voivodship Governor as an Authority Responsible for the Matters of Security and Public Order,„Barometr Regionalny
J Kostrubiec
Analizy i Prognozy 16 (5), 2018
62018
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20