Jarosław Magiera
TytułCytowane przezRok
Accuracy of differential phase delay estimation for GPS spoofing detection
J Magiera, R Katulski
Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2013 36th International …, 2013
152013
Research study on reception of GNSS signals in presence of intentional interference
R Katulski, J Magiera, J Stefanski, A Studanska
Telecommunications and Signal Processing (TSP), 2011 34th International …, 2011
92011
Design and implementation of GPS signal simulator
J Magiera
Localization and GNSS (ICL-GNSS), 2012 International Conference on, 1-4, 2012
42012
System automatycznej lokalizacji osób do zastosowań specjalnych
R Katulski, J Magiera, J Sadowski, W Siwicki, J Stefański, A Studańska
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 53, 51-62, 2012
32012
Device for spoofing in global positioning system
R Katulski, J Magiera, A Studańska
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej 53, 63-70, 2012
2012
Wykrywanie sygnałów z widmem rozproszonym o małej mocy
R Katulski, K Bronk, J Magiera, J Stefański, R Studański, R Wąs
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie …, 2010
2010
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–6