Beata Cyboran
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy
B Cyboran
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
102008
Animacja w systemie zależności instytucjonalnych: uwarunkowania rozwoju animacji społeczno-kulturalnej na tle polskiej polityki kulturalnej po 1989 roku
B Cyboran
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018
42018
Przestrzenie uczenia się dorosłych w ramach rewitalizacji społecznej
B Cyboran, D Gierszewski
Studia Dydaktyczne 26, 2014
32014
DoroDły w proceDie kDztałcenia
A Fabiś, B Cyboran
32009
Kształtowanie lokalnej polityki publicznej w duchu partycypacji obywatelskiej jako przestrzeń doświadczania dorosłości
B Cyboran
Edukacja Dorosłych 76 (1), 125-135, 2017
22017
Podejście" governance" w polityce publicznej jako inspiracje dla uczenia się współdziałania dorosłych: przykład gdańskiej polityki migracyjnej
B Cyboran
Rocznik Andragogiczny= Andragogy Yearbook 25, 2018
12018
Animator na tle mapy „Kultura we współczesnej Polsce”. O profesjonalizacji zawodowej animatorów kultury
B Cyboran
Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses 18, 275-286, 2017
12017
The place of adult education in education policy at the local level
B Cyboran
Kraków: Jagiellonian University Press, 2013
12013
Miejsce edukacji dorosłych w strategiach oświatowych na poziomie lokalnym
B Cyboran
Rocznik Andragogiczny 2012, 336-345, 2012
12012
Działalność animacyjna w środowiskach zagrożonych marginalizacją
B Cyboran
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012
12012
Zaangażowanie nauczycieli akademickich w działania wychowawcze na rzecz studentów: komunikat z badań
B Cyboran
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007
12007
Alicja Szostkiewicz, Doświadczanie uczenia się w średniej dorosłości, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2019, ss. 199
B Cyboran
Rocznik Andragogiczny 27, 266-268, 2020
2020
Znaczenie profesjonalizacji zawodowej animatorów kultury
B Cyboran
Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses 21, 303-316, 2020
2020
Jaki program edukacji kulturalnej w Krakowie?: diagnoza edukacji w obszarze kultury
P Knaś, J Gądecki, W Kowalik, B Cyboran, J Kluzowicz, A Nacher, ...
Kraków: Małopolski Instytut Kultury, 2020
2020
Polityka migracyjna na tle modelowych przemian w politykach publicznych: o obecności koncepcji governance w polskiej polityce migracyjnej
B Cyboran
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019
2019
Habilitacja dr Doroty gierszewski
B Cyboran
Rocznik Andragogiczny 26, 2019
2019
Migration policy against the background of transformations in public policy models: the presence of the concept of governance in polish migration policy
B Cyboran
Kraków: Jagiellonian University Press, 2018
2018
Demokracja w kulturze przestrzenią rozwoju animacji społeczno-kulturalnej
B Cyboran
Dyskursy Młodych Andragogów 19, 273-287, 2018
2018
Uczący się dorosły w środowisku życia: animacja społeczno-kulturalna jako strategia postępowania edukacyjnego w środowiskach lokalnych
B Cyboran
Ostrowiec Świętokrzyski: Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, 2018
2018
Kompetencje obywatelskie jako efekt kształcenia akademickiego
B Cyboran
Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015
2015
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20