Orliński Piotr
Title
Cited by
Cited by
Year
Combustion of methyl esters of various origins in the agricultural engine
SW Kruczyński, P Orliński
Indian Journal of Engineering and Materials Sciences (IJEMS) 20 (6), 483-491, 2013
412013
Wybrane zagadnienia procesu spalania paliw pochodzenia roślinnego w silnikach o zapłonie samoczynnym
P Orliński
Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM, 2013
372013
Evaluation of the biological methane potential of various feedstock for the production of biogas to supply agricultural tractors
A Matuszewska, M Owczuk, A Zamojska-Jaroszewicz, ...
Energy Conversion and Management 125, 309-319, 2016
312016
Olej lniankowy jako biopaliwo dla silników o zapłonie samoczynnym
SW Kruczyński, P Orliński, K Biernat
Przemysł Chemiczny 91, 111-114, 2012
212012
Wpływ składu paliwa mikroemulsyjnego węglowodorowo-estrowo-etanolowego na wskaźniki pracy silnika o zapłonie samoczynnym
A Łuksa, S Kruczyński, P Orliński, S Orliński
Institute of Vehicle, MPOŚ 2009, 2009
162009
Evaluation of the impact of combustion hydrogen addition on operating properties of self-ignition engine
S Kruczyński, M Ślęzak, W Gis, P Orliński
Eksploatacja i Niezawodnosc - Maintanance and Reliability 3 (18), 343--347, 2016
142016
The effect of diesel fuel mixture and camelina oil ester on the process of fuel injection in traction engine
S Orliński, P Orliński, MK Wojs
Journal of KONES 20 (1), 255-261, 2013
102013
Wpływ zasilania silnika o ZS paliwami alternatywnymi na wybrane parametry procesu spalania oraz emisję składników toksycznych spalin
A Ambrozik, P Kruczyński, P Orliński
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2 (78), 157-163, 2010
102010
Wpływ zastosowania mieszanin oleju napędowego, estru FAME z etanolem na ekonomiczne i ekologiczne wskaźniki pracy silnika PERKINS-1104C-44
SW Kruczyński, P Orliński, S Orliński
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów/Politechnika Warszawska, 87-101, 2010
102010
Evaluation of methods for determining the combustion ignition delay in a Diesel engine powered by liquid biofuel
M Bednarski, P Orliński, MK Wojs, M Sikora
Journal of the Energy Institute 4 (92), 1107-1114, 2019
92019
Analysis of Selected Toxic Components in the Exhaust Gases of a CI Engine Supplied with Water-Fuel Emulsion
P Kruczyński, P Orliński, W Kamela, M Ślęzak
Polish Journal of Environmental Studies 27 (1), 129-136, 2018
82018
Research on the influence of ozone dissolved in the fuel-water emulsion on the parameters of the CI engine
MK Wojs, P Orliński, W Kamela, P Kruczyński
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 148 (1), 012089, 2016
82016
Wpływ właściwości paliw naturalnych i roślinnych na proces rozpylania paliwa w silniku o zapłonie samoczynnym
SW Kruczyński, P Orliński, S Orliński
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 69 (2), 49-59, 2008
82008
Badania silnika AD3. 152 UR zasilanego olejem napędowym, FAME i ich mieszaniną
A Ambrozik, T Ambrozik, D Kurczyński, P Łagowski, P Orliński, S Orliński
Logistyka 3, 61-67, 2014
72014
Wpływ mieszanin etanolu z olejem napędowym na emisję wybranych składników spalin
A Ambrozik, T Ambrozik, P Orliński, S Orliński
Logistyka, 2011
72011
Wpływ zasilania silnika PERKINS 1104C bioetanolem na przebieg procesu wtrysku i podstawowe parametry rozpylania
A Ambrozik, T Ambrozik, P Orliński, S Orliński
Logistyka, 2011
72011
Evaluation of the diesel engine parameters after regeneration of its fuel delivery system
M Bednarski, D Samoilenko, P Orliński, M Sikora
Transport Means 2, 547-553, 2017
62017
Detection of damage to the power supply system of diesel engine under field conditions
P Mazuruk, MK Wojs, P Orliński, M Sikora
Combustion Engines 56, 2017
62017
Budowa stanowiska do badań paliw eksperymentalnych płynnych wykorzystującego silnik rolniczy o zapłonie samoczynnym
P Orliński, MK Wojs, P Mazuruk
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1 (92), 167-172, 2013
62013
Wpływ zasilania silnika rolniczego mieszaniną oleju napędowego z biobutanolem na jego efektywne wskaźniki pracy
S Orliński, P Orliński
Logistyka, 2011
62011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20