Leon Andrzejewski
Leon Andrzejewski
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Earth Sciences
Verified email at umk.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Ewolucja systemu fluwialnego doliny dolnej Wisły w późnym vistulianie i holocenie na podstawie wybranych dolin jej dopływów
L Andrzejewski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1994
501994
The impact of surges on the ice-marginal landsystem of Tungnaįrjökull, Iceland
L Andrzejewski
Sedimentary Geology 149 (1-3), 59-72, 2002
252002
Hornsund, Spitsbergen–Geomorphology, 1: 75000
A Karczewski, L Andrzejewski, H Chmal, J Jania, P Kłysz, A Kostrzewski, ...
With commentary to the map by A. Karczewski.) Katowice: Polish Academy of …, 1990
24*1990
Dolina Zgłowiączki-jej geneza oraz rozwój w późnym glacjale i holocenie= Zgłowiączka valley-its origin and development in the late glacial age and holocene
L Andrzejewski
Dokumentacja Geograficzna, 1984
151984
Współczesny morfosystem strefy młodoglacjalnej
A Kostrzewski, Z Zwoliński, L Andrzejewski, W Florek, M Mazurek, ...
Landform Analysis 7, 7--11, 2008
102008
Współczesna ewolucja rzeźby młodoglacjalnej Niżu Polskiego
A Kostrzewski, Z Zwoliński, L Andrzejewski, W Florek, M Mazurek, ...
Współczesne przemiany rzeźby Polski. Kraków: IGiGP UJ, 271-325, 2008
102008
The problem of the Warsaw ice-dammed lake drainage through the Warsaw-Berlin Pradolina at the last ice-sheet maximum
E Wiśniewski, L Andrzejewski
Zeitschrift für Geomorphologie. Supplementband, 141-149, 1994
101994
The course of fluvial processes in the lower Bzura river valley during the last 15 000 years
L Andrzejewski
Geographical Studies Special Issue 6, 147-154, 1991
101991
Fluctuations of the snout of Skeidanlrjiikull in Iceland in the last 100 years and some of their consequences in the central part of its forefield
E Wisniewski, L Andrzejewski, P Molewski
Landform Analysis 1, 73-78, 1997
91997
Genesis of the fluvial system of the Lower Vistula river based on the selected side valleys
L Andrzejewski
Geographical Studies, Special Issue 6, 139-156, 1995
91995
Własność prywatna i jej ograniczenia według św. Bazylego
L Andrzejewski
81930
Dunes of the Toruń Basin against palaeogeographical conditions of the Late Glacial and Holocene
L Andrzejewski, P Weckwerth
Ecological Questions 12, 9-15, 2010
72010
O położeniu Torunia [About localization of Toruń],[in:] L. Andrzejewski, P. Weckwerth, Sz. Burak (eds.), Toruń i jego okolice
L Andrzejewski, R Kot
Monografia przyrodnicza,[Toruń and its surroundings. Nature Monograph], UMK …, 2006
52006
Evolution of marginal zone of the Vitkovski Glacier (South Spitsbergen)
L Andrzejewski, W Stankowski
Polish Polar Research 6 (4), 1985
51985
Postglacjalne zmiany środowiska przyrodniczego na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej zapisane w profilu osadów biogenicznych w Piotrkowie
W Gamrat, L Andrzejewski, I Krześlak
Landform Analysis 25, 2013
42013
Toruń i jego okolice
L Andrzejewski, P Weckwerth, S Burak
Monografia przyrodnicza. Wydawnictwo UMK, Toruń, 2006
42006
Glaciotectonic disturbances of the limno-and glaciofluvial deposits in the marginal zones of Skeidararjokull and Tungnaarjokull (Iceland) and their glaciodynamic conditions
L Andrzejewski, P Molewski
Quaestiones Geographicae 21, 2000
42000
Relief of the Höfšabrekkujökull forefield, South Iceland, in light of geomorphological mapping
E Wisniewski, L Andrzejewski, A Olszewski
41999
Doliny i koryta rzek
L Andrzejewski, K Krzemień
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
32017
Historia zlodowaceń Islandii
L Andrzejewski
REKONSTRUKCJA PROCESÓW GLACJALNYCH W WYBRANYCH STREFACH MARGINALNYCH …, 2005
32005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20