Jacek Bajkowski
Jacek Bajkowski
Warsaw Institute of Technology
Verified email at wip.pw.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
Semi-active control of a sandwich beam partially filled with magnetorheological elastomer
B Dyniewicz, JM Bajkowski, CI Bajer
Mechanical Systems and Signal Processing 60, 695-705, 2015
752015
Damping properties of a beam with vacuum-packed granular damper
JM Bajkowski, B Dyniewicz, CI Bajer
Journal of Sound and Vibration 341, 74-85, 2015
432015
Semi-active damping strategy for beams system with pneumatically controlled granular structure
JM Bajkowski, B Dyniewicz, CI Bajer
Mechanical Systems and Signal Processing 70, 387-396, 2016
202016
Vibration control in smart coupled beams subjected to pulse excitations
D Pisarski, CI Bajer, B Dyniewicz, JM Bajkowski
Journal of Sound and Vibration 380, 37-50, 2016
172016
Transient response analysis of a steel beam with vacuum packed particles
JM Bajkowski, R Zalewski
Mechanics Research Communications 60, 1-6, 2014
172014
Reduction of the vibration amplitudes of a harmonically excited sandwich beam with controllable core
JM Bajkowski, B Dyniewicz, M Gębik-Wrona, J Bajkowski, CI Bajer
Mechanical Systems and Signal Processing 129, 54-69, 2019
92019
Determining of isotropic hardening function parameters for granular materials in special conditions in uniaxial traction test
J Bajkowski, R Zalewski
CMM-2005-Computer Methods in Mechanics, czerwiec, 2005
92005
Identification of fundamental Chaboche's model coefficients for granular material systems under special conditions
R Zalewski, J Bajkowski
Machine Dynamics Problems 28 (4), 189-195, 2004
92004
Vibration control of double-beam system with multiple smart damping members
D Pisarski, T Szmidt, CI Bajer, B Dyniewicz, JM Bajkowski
Shock and Vibration 2016, 2016
82016
Design of the magnetorheological damper for the recoil damping of the special object 7.62 mm calibre
M Bajkowski, JM Bajkowski
Machine Dynamics Research 36 (1), 15-23, 2012
82012
Vibration control of adjacent beams with pneumatic granular coupler: an experimental study
JM Bajkowski, C Bajer, B Dyniewicz, D Pisarski
Mechanics Research Communications 78, 51-56, 2016
72016
Numeryczna metoda wyznaczania współczynników konstytutywnego prawa Chaboche'a adaptowanego do materiałów granulowanych zamkniętych w przestrzeni z podciśnieniem
J Bajkowski, R Zalewski
XIV Konferencja" Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo …, 2003
72003
Design, analysis and performance evaluation of the linear, magnetorheological damper
JM Bajkowski
acta mechanica et automatica 6, 5-9, 2012
62012
Influence of the grain's material on the stiffness of granular structures located in special conditions
R Zalewski, J Bajkowski
Machine Dynamics Problems 30 (2), 177-184, 2006
62006
Analiza zachowań lepkoplastycznych struktur utworzonych z materiałów granulowanych w przestrzeni z podciśnieniem, III Międzynarodowa Konferencja nt: Modelowanie i Symulacja …
J Bajkowski, R Zalewski
Modelowanie i symulacja zjawisk tarciowych w układach fizycznych i …, 2004
62004
Ermittelung der Mechaniche Eigenschaften von den im Raum mit unterdruck Geschlossenen Granulaten Beschreibenden Kennwerte Mittels des Chaboche-Gesetzes
J Bajkowski, Z Starczewski, R Zalewski
XV Deutsch-Polnisches Wissenschaftliches Seminar, 17-21, 2003
62003
Wpływ podciśnienia na charakter zjawiska relaksacji naprężeń specjalnych struktur granulowanych w próbach jednoosiowego ściskania
R Zalewski, J Bajkowski
Modelowanie Inżynierskie 4 (35), 147-154, 2008
52008
Wyznaczanie umownej granicy plastyczności struktur granulowanych umieszczonych w specjalnych warunkach w próbie jednoosiowego rozciągania
J Bajkowski, R Zalewski
XII French-Polish Seminar of Mechanics, IPBM, Warszawa 231, 237, 2004
52004
Linear behaviour of granular systems under special conditions–preliminary attempt to Chaboche’s law adaptation
J Bajkowski, R Zalewski
Xiv Colloque Vibrations Chocs Et Bruit, Ecole Centrale De Lyon 69131, 0
5
Analogie i różnice właściwości cieczy magnetoreologicznych oraz granulatów umieszczonych w przestrzeni z podciśnieniem
R Zalewski, J Bajkowski
Modelowanie inżynierskie 5 (36), 313-320, 2008
42008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20