Obserwuj
Сергій Михайлович Крамарьов
Сергій Михайлович Крамарьов
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, кафедра агрохімії, завідувач кафедри
Zweryfikowany adres z dsau.dp.ua - Strona główna
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Насінництво й насіннєзнавство олійних культур
ММ Гаврилюк, ВМ Соколов, ОМ Рябота
К.: Аграрна наука, 146-162, 2002
412002
Курс фізики
ГФ Бушок, ГФ Півень
К.: Вища шк, 1981
391981
Насінництво з основами насіннєзнавства
МО Кіндрук, ВМ Соколов, ВВ Вишневський
Київ: Аграрна наука 264, 2012
342012
Курс фізики: У 3 кн. Кн. 1. Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка: Навч. Посіб
ГФ Бушок, ЄФ Венгер
К.: Вища школа, 2002
252002
Селекционная оценка элитных самоопыленных линий кукурузы из основных гетерозисных групп зародышевой плазмы
ВМ Соколов, БФ Вареник, АС Пилюгин, ДВ Гужва
Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы, 92-96, 1999
241999
Определение гибридности семян кукурузы по электрофоретическим спектрам зеина
ФА Попереля, ЮА Асыка, ПД Ключко, ВМ Соколов, ВА Трофимов, ...
Доклады ВАСХНИЛ, 2-4, 1989
231989
Геоінформаційна інфраструктура моніторингу навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій
НМ Куссуль, СВ Скакун, АЮ Шелестов
Наука та інновації, 2010
212010
Стан науково-дослідних робіт з селекції зернобобових культур в Україні
ВМ Соколов, ВІ Січкар
Збірник наукових праць СГІ–НЦНС, 6-13, 2010
202010
Пластическая реконструктивно-восстановительная и космическая хирургия: руководство для интернов и врачей
ВН Соколов, ДС Аветиков
202004
Спектроскопія залишкових променів
ЄФ Венгер, ОВ Мельничук, ЮА Пасічник
К.: Наук. думка, 2001
202001
Проблема стратегического эффекта в международной конкуренции
В Соколов
Вопросы экономики, 34-42, 2011
192011
Продуктивність та якість зерна пшениці м'якої озимої залежно від мінерального живлення в умовах Лівобережного Лісостепу України
СМ Крамарьов, ГП Жемела, СМ Шакалій
Інститут сільського господарства степової зони Національної академії наук …, 2014
162014
Продуктивність та якість зерна пшениці м'якої озимої залежно від мінерального живлення в умовах Лівобережного Лісостепу України
СМ Крамарьов, ГП Жемела, СМ Шакалій
Інститут сільського господарства степової зони Національної академії наук …, 2014
162014
Нанотехнологии-фундамент новой наукоёмкой экономики XXI века
М Ковальчук
Вестник Института экономики Российской академии наук, 143-158, 2008
162008
Тенденції гендерної політики в Європі та Україні
В Соколов, М Саприкіна
Політичний менеджмент, 2008
162008
Дистанційний інфрачервоний термограф з матричним фотоприймачем та досвід його використання у клінічній лікарні
ЛГ Розенфельд, ЄФ Венгер, ТВ Лобода
Укр. радіолог. журнал, 450-456, 2006
162006
Генетико-статистический анализ при идентификации зародышевой плазмы кукурузы
ВА Трофимов, ДВ Гужва, ВМ Соколов
Генетика, селекция и технология возделывания кукурузы, 97-100, 1999
131999
Использование качественных признаков для генотипических классификаций самоопыленных линий кукурузы
ВМ Соколов
Кукуруза и сорго, 8-12, 1997
131997
Фізико-технічна творчість учнів: навч. посіб
МП Бойко, ЄФ Венгер, ОВ Мельничук
Бойко МП, Венгер ЄФ, Мельничук ОВ–К.: Вища шк, 2007
122007
Курс фізики. Кн. 2. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка
ГФ Бушок, ЄФ Венгер
К.: Либідь, 355-358, 2001
122001
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20