Zbigniew Kędra
Zbigniew Kędra
Politechnika Gdańska
Zweryfikowany adres z pg.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Drogi szynowe
S Grulkowski, Z Kędra, W Koc, MJ Nowakowski
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2013
132013
Technologia robót torowych
Z Kędra
Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017
112017
Metoda projektowania łuku o tym samym kącie zwrotu
Z Kędra
VI Seminarium Diagnostyki Nawierzchni Kolejowej, , Gdańsk-Jurata 19-21 maj …, 2004
52004
System monitorowania pęknięć szyn (MOPS)
H Bałuch, Z Kędra
Pierwsze Seminarium Diagnostyka Nawierzchni Kolejowej, 29-36, 1999
41999
Ekonomiczne aspekty strategii utrzymania torów kolejowych
Z Kędra
Logistyka, 2862--2869, 2014
22014
Obliczanie przesunięć osi toru przy modernizacji układów geometrycznych
K Szwaczkiewicz, Z Kędra
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji …, 2013
22013
Wpływ koincydencji nierówności toru kolejowego na bezpieczeństwo przy małych prędkościach jazdy
Z Kędra
Logistyka, 2012
22012
Koncepcja przeglądów okresowych rozjazdów
Z Kędra
TTS Technika Transportu Szynowego 15 (7-8), 50-51, 76, 2009
22009
Methods of mapping out the route contour of a railway line
Z Kędra
TRANSCOMP 2007 ''Computer Systems Aided Science, Industry and Transport …, 2007
22007
Analiza pojedynczych nierówności toru
Z Kędra
Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji-PIB w Radomiu, 2015
12015
Nierówności pionowe toru kolejowego
Z Kędra
Logistyka, 5341-5350, 2014
12014
Problemy diagnostyki szyn kolejowych w torach i rozjazdach
S Grulkowski, Z Kędra, J Zariczny
Inżynieria Morska i Geotechnika, 497-504, 2014
12014
Ciągły pomiar geometrii rozjazdów kolejowych
Z Kędra
Przegląd Komunikacyjny, 16-23, 2011
12011
Ciągły pomiar szerokości i przechyłki w rozjazdach kolejowych
Z Kędra
Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, 263-274, 2010
12010
Route vertical alignment design in the process of its regulation
Z Kędra
Reports on Geodesy. 2 (87), 169-176, 2009
12009
Koncepcja systemu diagnostyki rozjazdów
Z Kędra
Logistyka, CD-CD, 2009
12009
Route vertical alignment design in the process of its regulation
Z Kędra
Tech. Univ. Radom, 2008
12008
Ustalanie wartości nominalnych w pomiarach toromierzami elektronicznymi
Z Kędra
Problemy Kolejnictwa, 123-135, 2006
12006
Program komputerowy do harmonogramowania budowy w sposób niedeterministyczny
Z Kędra, A Kristowski
12005
Projektowanie procesów technologicznych w warunkach szczególnych
Z Kędra
12005
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20