Obserwuj
Ewa Półtorak
Ewa Półtorak
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Językoznawstwa, Wydział Humanistyczny
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
L’impact des nouvelles technologies sur les pratiques évaluatives en langues vivantes
E Półtorak
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015
122015
Wykorzystanie programów narzędziowych w procesie nauczania/uczenia się języka obcego
E Półtorak
82008
Gradual development of education with the use of distance learning methods and techniques
H Widła, I Mrochen, E Półtorak
Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning. Collection of …, 2009
72009
Question du feedback en didactique des langues étrangères: quelques réflexions théoriques
E Półtorak
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011
52011
Feedback uzyskiwany drogą elektroniczną
E Półtorak, E Półtorak
Neofilolog, 113-122, 2009
52009
„Propozycje kryteriów oceny ćwiczeń interaktywnych.”(w) Dydaktyka Języków Obcych na początku XXI wieku (red. M. Jodłowiec i A. Niżegorodcew)
E Półtorak
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 125-134, 2007
52007
Nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych: oczekiwania, wyzwania, perspektywy
B Gałan, E Półtorak
Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019
42019
Nauczanie języków obcych w dobie nowych technologii: multimedialne narzędzia dydaktyczne a proces pozyskiwania/przekazywania informacji zwrotnych
E Półtorak
Materiały i media we współczesnej glottodydaktyce. Wybrane zagadnienia, 119-133, 2018
42018
Application du schéma actantiel de Greimas en didactique des langues étrangères
E Półtorak
synergies Pologne, 219-227, 2007
42007
Rola nowych technologii w procesie nauczania–uczenia się języków obcych Perspektywa ucznia
E Półtorak, B Gałan
POSTRZEGANIE I ROLA MOTYWACJI W PROCESIE GLOTTODYDAKTYCZNYM, 181, 2020
32020
Analyse du feedback dans le processus d’enseignement/apprentissage du français langue étrangère
E Półtorak
22011
Anxiety of writing and developing writing skills on French lessons as the second foreign language
E Półtorak
Rozprawy Społeczne 13 (3), 112-126, 2020
12020
Lęk przed pisaniem a kształcenie sprawności pisania na lekcjach języka francuskiego jako drugiego języka obcego
E Półtorak
Rozprawy Społeczne 13 (3), 112-126, 2019
12019
Podejście do błędu w nauce języków obcych–perspekty-wa ucznia
E Półtorak
neofilolog, 263-280, 2019
12019
Innowacyjny nauczyciel, czyli kto? Próba definicji pojęcia
E Półtorak, B Gałan
12018
Development of education with the use of ICT (Information and Communication Technologies) implemented in modern foreign language studies
H Widła, I Mrochen, E Półtorak
Smyrnova-Trybulska E.(red.): Use of E-learning in the Training of …, 2010
12010
GRADUAL DEVELOPMENT OF EDUCATION WITH THE USE OF THE METHODS AND TECHNIQUES OF DISTANCE LEARNING
H Widła, I Mrochen, E Półtorak
Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning, 45, 2009
12009
O zjawisku lęku językowego z perspektywy uczących się drugiego/kolejnego języka obcego online
E Półtorak
Neofilolog, 43-64, 2022
2022
O lęku przed popełnieniem błędu i sposobach jego pokonywania na lekcjach drugiego/kolejnego języka obcego
E Półtorak
Współczesna glottodydaktyka wobec zmian edukacyjnych. Nowe wyzwania i …, 2022
2022
Distance Learning Tools at the Service of Multilingual Competence Development
E Półtorak, A Serwotka
Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2017
2017
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20