Alina Pruss
Alina Pruss
Zweryfikowany adres z put.poznan.pl
TytułCytowane przezRok
Best practice guide on the control of iron and manganese in water supply
A Postawa, C Hayes, A Criscuoli, F Macedonio, AN Angelakis, JB Rose, ...
IWA publishing, 2013
232013
Microbiological Air Monitoring around Municipal Wastewater Treatment Plants.
M Michałkiewicz, A Pruss, Z Dymaczewski, J Jeż-Walkowiak, S Kwaśna
Polish Journal of Environmental Studies 20 (5), 2011
232011
Wpływ aktywności biologicznej złóż węglowych na skuteczność usuwania związków organicznych z wody
A Pruss, A Maciołek, I Lasocka-Gomuła
Ochrona Środowiska 31, 31-34, 2009
142009
Selection of the surface water treatment technology – a full-scale technological investigation
A Pruss
Water Science & Technology 71 (No 4), pp 638–644, 2015
112015
Usuwanie zanieczyszczeń organicznych z wody powierzchniowej o małej zasadowości
A Pruss, P Pruss
Ochrona Środowiska 35 (4), 2013
92013
Removal of organic matter from surface water during coagulation with sludge flotation and rapid filtration – a full-scale technological investigation
A Pruss
Water Science & Technology 71 (No 4), pp 645–652, 2015
82015
Badania wpływu grubości błony biologicznej na ziarnach złoża filtracyjnego na zużycie tlenu podczas usuwania azotu amonowego z wody
A Pruss
Ochrona środowiska 29 (1), 35-39, 2007
82007
Usuwanie żelaza, manganu i arsenu z wód podziemnych okolic Lublina
M Komorowska-Kaufman, A Pruss, J Jeż-Walkowiak, A Postawa, K Wątor
XXII Międzynarodowa Konferencja „Zaopatrzenie w Wodę i Jakość Wód”, Poznań 2 …, 2012
52012
Arsen w wodach podziemnych okolic Lublina
A Postawa, J Jeż-Walkowiak, A Pruss, K Wątor
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 495--503, 2011
52011
WPŁYW HERMETYZACJI WYBRANYCH ETAPÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW NA MIKROBIOLOGICZNE ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA HERMETIC EFFECT IN CHOSEN STAGES OF WASTEWATER TREATMENT ON …
M Michałkiewicz, A Pruss, Z Dymaczewski, J Michalak
52009
Ocena udziału procesu asymilacji w usuwaniu azotanu amonowego z wody
M Błażejewski, A Pruss
Ochrona Środowiska, 17-20, 1999
51999
Efektywność usuwania związków organicznych podczas oczyszczania wody w procesie filtracji przez biologicznie aktywny filtr węglowy z identyfikacją mikroorganizmów
D Holc, A Pruss, M Michałkiewicz, Z Cybulski
Effectiveness of Organic Compounds Removing During Water Treatment by …, 2016
42016
Wpływ przerw w eksploatacji filtrów węglowych na ich aktywność biologiczną
A Pruss
Ochrona Środowiska 29 (3), 55-58, 2007
42007
The influence of velocity gradient on removal of ammonia nitrogen
A Pruss, M Błażejewski
Environmental Engineering: Proceedings of the 2nd National Congress on …, 2006
42006
Usuwanie związków organicznych podczas filtracji wody przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych–badania w skali technicznej
I Lasocka-Gomuła, M Michałkiewicz, Z Cybulski, P Kołaski, A Wysocka
Technologia Wody, 2018
32018
Przyspieszenie wpracowania filtrów węglowych–doświadczenia z badań technologicznych w skali pilotowej
D Holc, A Pruss, M Michałkiewicz, Z Cybulski
Acceleration of carbon filters activation–experiments of pilot scale …, 2016
32016
Effectiveness of organic compounds removing during water treatment by filtration through a biologically active carbon filter with the identification of microorganisms
D Holc, A Pruss, M Michalkiewicz, Z Cybulski
ROCZNIK OCHRONA SRODOWISKA 18, 235-246, 2016
32016
Wykorzystanie pyłowego węgla aktywnego oraz selektywnego anionitu do zwiększenia skuteczności usuwania związków organicznych z wody po procesie koagulacji
A Pruss, P Pruss
Ochrona Środowiska 38 (1), 25–-28, 2016
32016
Organic pollutant removal from low alkalinity surface water
A Pruss, P Pruss
Ochrona Srodowiska 35 (4), 47-50, 2013
32013
Concentration of heavy metals on surface of filter materials and in backwash water
A Pruss, J Jeż-Walkowiak, MM Sozański
Metals and Related Substances in Drinking Water, 217-222, 2012
32012
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20