Obserwuj
Gabriela Bar
Gabriela Bar
Doktor nauk prawnych, Uniwersytet Śląski
Zweryfikowany adres z us.edu.pl
Tytuł
Cytowane przez
Cytowane przez
Rok
Prawo sztucznej inteligencji
G Bar
Wydawnictwo CH Beck, 2020
72020
Robot personhood, czyli po co nam antropocentryczna sztuczna inteligencja?
LL red. Marek Świerczyński
Prawo Sztucznej Inteligencji, 29-45, 2020
2*2020
Świadczenie usług drogą elektroniczną i ochrona konsumenta w Sieci
G Bar, W Lamik
Radca Prawny. Zeszyty naukowe 2 (15)/2018, 25, 2018
22018
Elektroniczne świadczenie w obrocie profesjonalnym
G Bar
Wydawnictwo Gaskor, 2012
22012
Przejrzystość, w tym wyjaśnialność, jako wymóg prawny dla systemów Sztucznej Inteligencji
G Bar
Monitor Prawniczy 20/2020 (dodatek specjalny), 2020
2020
Inspektor ochrony danych–miejsce w organizacji, rola i zadania
G Bar
Wydawnictwo CH Beck, 2018
2018
Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiej/adwokackiej/notarialnej/komorniczej: czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej
G Bar, WK Chróścik, MA Domagała, J Gołaczyński, K Kamiński, G Karaś, ...
Wydawnictwo CH Beck, 2018
2018
Data Protection Supervisor–place in the organization, role and duties
G Bar
2018
Amendments in electronic writ of payment proceedings
G Bar
2017
Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach
G Bar
Wydawnictwo CH Beck, 2017
2017
Spełnienie świadczenia polegającego na udzieleniu dostępu do informacji
G Bar
Wrocławskie Studia Sądowe, numer specjalny 2016/2, 3-24, 2016
2016
Treść cyfrowa w obrocie konsumenckim
DK Gabriela Bar
Media elektroniczne. Współczesne problemy prawne (monografia), 2016
2016
Informatyzacja postępowania cywilnego. Komentarz (współautor)
DS Jacek Gołaczyński
2016
Dowody dopuszczalne w procesie cywilnym a ochrona dóbr osobistych
G Bar
Przegląd Radcowski nr 2/2014, 2014
2014
Ustawa o prawach konsumenta i zmianie innych ustaw. Komentarz (współautor)
GB Dariusz Szostek, Piotr Stec, Berenika Kaczmarek-Templin
2014
Charakter prawny komunikatów typu „push notification”
G Bar
Prawo Mediów Elektronicznych nr 1/2013, 2013
2013
Przeniesienie wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie po nowelizacji z 29 czerwca 2009r.
G Bar
Wrocławskie Studia Sądowe nr 2/2012, 2012
2012
Informacja jako świadczenie elektroniczne w transakcjach B2B
G Bar
"Księga Pamiątkowa z Okazji Dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych …, 2012
2012
Rozstrzyganie sporów domenowych przez Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO
G Bar
Prawo Mediów Elektronicznych Kwartalnik Naukowy nr 1/2011, 2011
2011
Prawna ochrona baz danych
G Bar
Boston IT Security Review nr 6/2007, 2007
2007
Nie można teraz wykonać tej operacji. Spróbuj ponownie później.
Prace 1–20